2008-12-15

Börsen upp 14 procent under 2009 – Atlas draglok och Swedbank sänke

I dag presenterar Nordnet en undersökning, Nordnet Market Outlook, där det framkommer att Sveriges fondförvaltare tror att börsen kommer att gå upp med 14 procent under 2009. Förvaltarna har även fått lista vilka aktier de tror kommer att gå bäst respektive sämst under det kommande året.

De aktier som fondförvaltarna tror kommer gå bäst under 2009:

1. Atlas Copco, Astra Zeneca
2. ABB, Meda
3. Boliden, Sandvik, Securitas, Volvo

– Atlas Copco verkar helt enkelt vara fondförvaltarnas favorit. Till skillnad från AstraZeneca finns Atlas Copco överhuvudtaget inte med på listan över de aktier förvaltarna tror minst på. Förvaltarna anser att Atlas Copco har en solid och stabil verksamhet samt att aktien har en attraktiv värdering, säger Nordnets Sverigechef Johan Tidestad.

De aktier som fondförvaltarna tror kommer gå sämst under 2009:

1. Swedbank
2. Astra Zeneca, Ericsson, SEB, Swedish Match
3. Sandvik, Volvo

– Att Swedbank är den aktie som överlägset flest fondförvaltare pekar ut som en av de aktier som kommer att gå sämst under 2009 har förmodligen att göra med Baltikumspöket. Man tror helt enkelt att kreditförlusterna i regionen kommer att öka betydligt, och att detta kommer att avspegla sig i förtroendet för Swedbank bland kunder i allmänhet. Detta kan leda till kundflykt på marknader utanför Baltikum, med minskade vinster och risk för behov av ytterligare kapital som följd, konstaterar Johan Tidestad.

På frågan hur förvaltarna tror att börsen kommer att gå under det kommande året skiljde sig prognoserna från allt mellan minus 15 procent till plus 50 procent. Däremot var det bara 6 av de 29 tillfrågade som trodde på en negativ börsutveckling. Medelvärdet gav att börsen kommer att gå upp 14 procent under 2009.

– Anledningen till den positiva synen tror jag beror på att många av bolagen på börsen uppvisar historiskt låga värderingar, och att förvaltarna sätter förhoppningar till att de räddningsåtgärder och stimulanspaket som lanseras av centralbanker och regeringar börjar ge effekt under nästa år, säger Johan Tidestad avslutningsvis.

Nordnet har under perioden 2-5 december 2008 tillfrågat 27 fondförvaltare hur de ser på börsåret 2009. Frågorna har handlat om vilka aktier de tror kommer att utvecklas bäst under nästa år, vilka aktier de tror minst på, samt hur de tror att börsen som helhet kommer att utvecklas.