2006-06-01

Courtaget för aktieaffärer i Sverige sänks med 17% till 0,10%

Nordnet sänker courtaget för aktieaffärer i Sverige för depåtyp Standard från 0,12% till 0,10%. Detta gäller för aktiehandel på Stockholmsbörsen, Nya Marknaden, NGM och Aktietorget.

”Vi sänker priserna när det går som bäst för vi strävar efter att högre volymer ska leda till lägre priser. Vi fortsätter att vara den ledande aktören som förbättrar villkoren för sparandet”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

Genom prissänkningen går courtaget för en aktieaffär på 100 000 kronor ned med 17% från 120 kronor till 100 kronor.

Prissänkningen för svenska aktier träder ikraft den 2 juni och gäller alla kunder som tillhör depåklassen Standard i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland samt för Kapitalpensionsdepå, Kapitalförsäkringsdepå och Tjänstepensionsdepå.

Senast i februari släppte Nordnet en prisbomb som förbättrade villkoren för de som gör mindre aktieaffärer. Med den nya depåklassen Mini sänktes minimicourtaget ända ned till 39 kr.

För ytterligare information kontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se

Files