2022-12-29

December: Köp i tillväxtmarknadsfonder

Globalfonder och tillväxtmarknadsfonder fortsätter att locka till köp i december, visar statistik från Nordnet.

- Spararna köper exponering mot USA och Kina, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

December inledde med betydligt större oro än under senhöstens uppgångar, men det bjöds på några positiva handelsdagar i mellandagarna. I det här läget fortsatte spararna att köpa breda globalfonder.

– Liksom i november söker man en bred exponering mot globala aktiemarknader. Det är dock viktigt att komma ihåg att i många globala indexfonder uppgår andelen USA till upp emot 70 procent. I ljuset av det kan en globalfond nästan ses som ett alternativ till en USA-fond – och båda är boostade av en stark dollar, säger Frida Bratt.

Stora köp sker även i tillväxtmarknadsfonder.

– Nedpressade kinesiska aktier har haft ett uppsving under slutet av året som en följd av både den ökade riskaptiten, och av det kinesiska återöppnandet. Förhoppningen är att Kina nu åter kan agera tillväxtmotor i världsekonomin, men farhågor finns också att återstarten av den kinesiska ekonomin ökar efterfrågan på råvaror vilket därmed kan riskera att spä på inflationen. Det blir intressant att följa, säger Frida Bratt.

Samtidigt säljs råvaru- och energifonder av.

– Det tycks trots allt finnas en tro på att uppgången i energifonderna är klar för den här gången, och man vill hellre välja annat för att positionera sig inför 2023. Vi ser exempelvis en teknikfond i köptoppen, vilket inte hört till vanligheterna under 2022, säger Frida Bratt.

Fonder med ränteinslag fortsätter att säljas av.

– Såväl obligationsfonder och företagsobligationsfonder, som hedgefonder och korträntefonder säljs av december. Inför det nya året, som eventuellt bjuder på en mjukare penningpolitik, minskar intresset för ränteinslag i portföljen, säger Frida Bratt.

Mest handlade fonderna hos Nordnet i december:

Mest köpta Mest sålda
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Carnegie Strategifond
Länsförsäkringar Global Index BGF World Energy
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index SEB Korträntefond
Öhman Emerging Markets Investerum Basic Value
Swedbank Robur Access Asien SEB Asset Selection
Öhman Global JPM Emerging Middle East Equity
Swedbank Robur Ny Teknik DNB Global Indeks
Spiltan Globalfond Investmentbolag Lynx Dynamic
Storebrand Global All Countries DNB Teknologi
Storebrand USA Thematica – Future Mobility

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.