2008-10-01

Ekstrem aktivitet og tegn til optimisme blant privatpersoner på Oslo Børs

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 602.988
transaksjoner i september og handelsvolumet endte på 46,5 mrd.
Internettmeglerne stod for 16,67 % av antall transaksjoner og 9,9 % av
volumet på Oslo Børs i september. Nordnet var største megler på Oslo
Børs i september med en markedsandel på 9,35 % målt i antall
transaksjoner.

”Den nest verste børsmåneden noensinne, stor usikkerhet og ekstreme
svingninger bidro til rekordhøy aktivitet blant privatpersoner på Oslo
Børs. Aldri før har privatpersoner gjort flere handler i løpet av en
enkelt måned. Sammenligner vi med september i fjor ser vi en økning i
antall transaksjoner på 99 %. Sammenlignet med august ser vi en økning
på nesten 70 %”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Bank.

”Det er selvfølgelig mange som har tapt penger i september, men
forholdene tatt i betraktning takler privatpersoner det ekstreme
børsværet på en god måte. Det er mange som har solgt ut aksjer på stop
loss, men samlet har privatpersoner hos Nordnet, Netfonds, E-Trade og
Skandiabanken faktisk nettokjøpt aksjer i september”, forteller Skar
videre.

Xact Derivat Bull mest kjøpt blant privatpersoner i september

Yara var den mest populære enkeltaksjen i september med 72.802
transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i
september var Yara, REC, Golden Ocean Group, Questerre, DNO,
StatoilHydro, Xact Derivat Bear, Sevan Marine, Crew Gold Corporation og
Seadrill.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i
september var Xact Derivat Bull, REC, Revus Energy, Acergy og Norsk
Hydro. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i
september var StatoilHydro, Xact Derivat Bear, DNO, Norske Skog og
Golden Ocean Group.

”Den aksjen som privatpersoner nettokjøpte mest i september var det
børsnoterte fondet Xact Derivat Bull. Dette er første gang et børsnotert
fond er den mest kjøpte aksjen målt i kroner blant privatpersoner på
Oslo Børs. Også søsterfondet Xact Derivat Bear var på topplisten i
september, men da på listen over aksjer som var mest nettosolgt. Dette
tyder på at privatpersoner har blitt mer positive og posisjonerer seg
for en børsoppgang”, sier Anders Skar i Nordnet Bank.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest
populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i
september.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277,
anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Sept-08
Nordnet 197 474 204 952 264 255 236 684 243 300 338 079
Netfonds 91 125 94 570 136 676 108 334 101 242 128 810
Skandiabanken 29 168 28 795 46 147 37 766 33 390 46 099
E-Trade 12 000 26 102 44 111 59 695 61 891 90 000

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Sept-08
Nordnet 9,24% 8,78% 9,81% 9,34% 8,51% 9,35%
Netfonds 4,26% 4,05% 5,07% 4,27% 3,54% 3,56%
Skandiabanken 1,37% 1,23% 1,71% 1,49% 1,17% 1,27%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,36% 2,16% 2,49%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Jan- Mars- April- Mai- Juni- Juli- Sept-
08 Feb-08 08 08 08 08 08 Aug-08 08
Nordnet 9,46% 10,12% 9,98% 9,67% 9,51% 8,80% 7,40% 8,47% 9,35%
Netfonds 4,95% 5,23% 5,06% 4,80% 4,37% 3,61% 3,37% 3,71% 3,56%
Skandiabanken 1,61% 1,74% 1,86% 1,57% 1,72% 1,16% 1,07% 1,12% 1,27%
E-Trade 1,29% 1,68% 2,17% 2,20% 2,29% 2,59% 1,85% 2,02% 2,49%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Jan- Feb- Mars- April- Mai- Juni- Juli- Sept-
08 08 08 08 08 08 08 Aug-08 08
Nordnet 4,57% 4,86% 4,62% 4,14% 4,39% 4,52% 4,11% 4,47% 5,31%
Netfonds 2,71% 3,01% 2,78% 2,26% 2,45% 2,02% 2,13% 2,30% 2,07%
Skandiabanken 0,41% 0,49% 0,55% 0,43% 0,37% 0,30% 0,36% 0,38% 0,44%
E-Trade 0,88% 1,09% 1,34% 1,39% 1,70% 2,03% 1,67% 1,66% 2,08%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner september
1 Yara 72.802
2 REC 54.735
3 Golden Ocean Group 39.235
4 Questerre 32.369
5 DNO 32.153
6 StatoilHydro 31.898
7 Xact Derivat Bear 29.850
8 Sevan Marine 21.272
9 Crew Gold Corporation 19.205
10 Seadrill 19.132

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i september Nettosolgt i september
1 Xact Derivat Bull60.932.972 1 StatoilHydro -72.379.161
2 REC 52.165.485 2 Xact Derivat Bear -50.446.725
3 Revus Energy 43.589.921 3 DNO -49.175.154
4 Acergy 37.526.908 4 Norske Skog -46.278.372
5 Norsk Hydro 32.155.523 5 Golden Ocean Group-41.660.616

Files