2021-09-30

EQT storsåldes i september

Turerna kring de i förtid upplåsta inlåsningsavtalen för EQT:s partners satte ett tydligt avtryck på september månads aktiestatistik för Nordnets svenska kunder.

- Försäljningarna var onekligen en säljsignal som privatsparare agerade på, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

September präglades av nervositet på börsen.

– Haveriet i kinesiska Evergrande fick börsen att skaka, men mer än att man tror på följdeffekter från Evergrande i det finansiella systemet så tror jag det handlar om en perfekt storm. Börsen har gått otroligt bra, och investerare har nästan gått och väntat på en korrektion. Nu blev Evergrande den utlösande faktorn, som tillsammans med lägre tillväxttakt i Kina och kinesisk regleringsiver skapat en oro för kinesisk ekonomi, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Liksom vid tidigare dippar så rådde hög aktivitet bland spararna när börsrörelsen nedåt var som störst.

– Spararna både köpte och sålde i hög utsträckning. En tendens som är lite intressant är att vi ser något fler klassiskt defensiva bolag på köptoppen i september, så som Axfood. Det säger något om att många privatsparare är beredda på en lite skakigare period på börsen åtminstone i det korta perspektivet, säger Frida Bratt.

Allra högst upp på säljtoppen återfinns EQT.

– De upplåsta inlåsningsavtalen för EQT:s partners och de stora aktieförsäljningar som följde tolkades av privatspararna som en tydlig säljsignal – att det är dags att ”casha hem”. EQT har sålts i hög utsträckning ända sedan nyheten om stora partners försäljningar och Finansinspektionens efterföljande utredning om misstänkt insiderbrott kom ut, säger Frida Bratt.

En annan uppmärksammad händelse under månaden var Electrolux mejluppdatering till analytiker. Informationen var uppenbarligen kurspåverkande.

– Vad som är kurspåverkande eller inte är inte alltid lätt att veta, inte för bolaget självt heller, men det är problematiskt att information som i sak inte är ny ändå kan bli det när exempelvis nya formuleringar adderas. Vad gäller aktien har spararna köpt i fallet, som också beror på de motvindar i leveranskedjorna som Electrolux drabbats av, säger Frida Bratt.

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i september:

Mest köpta Mest sålda
Investor EQT
SBB Storytel
Embracer RVRC Holding
Volvo Fortnox
Electrolux Nyfosa
Castellum Sagax
VNV Global Kindred
Nibe Nokia
Tele2 Hemnet
Axfood Betsson

 

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.