2009-04-30

Finanskrisen göder klassklyftorna

Personer som bor i så kallade ”fattiga” förorter upplever i betydligt större utsträckning att de fått en sämre privatekonomi under finanskrisen än de som bor i så kallade ”fashionabla” förorter . Det framkommer i en rapport som Nordnets privatekonom, Mika Burman Götz, presenterar i dag.

40 procent av de som bor i Rinkeby/Angered/Rosengård uppger att de behövt minska sin konsumtion sedan finanskrisens start. Motsvarande siffra för de som bor i Djursholm/Örgryte/Vellinge är 18 procent.

– Det är slående hur stor skillnad det är mellan förorterna. Det är mer än dubbelt så många i Rinkeby/Angered/Rosengård som upplever att de fått en sämre privatekonomi sedan finanskrisen började. Det här göder klassklyftorna i allra största grad, säger Nordnets privatekonom Mika Burman Götz.

En av frågorna som ställdes var om man är mer orolig för att förlora jobbet i dag än för sex månader sedan när finanskrisen tog fart. 23 procent av de boende i Rinkeby/Angered/Rosengård säger att de är mer oroliga för att förlora sitt jobb idag jämfört med innan finanskrisen. En procent säger att de är mindre oroliga. Motsvarande siffra i Djursholm/ Örgryte/Vellinge är 18 respektive 4 procent.

– 27 procent av de boende i Rinkeby uppger att de är mer oroliga idag för att förlora jobbet jämfört med innan finanskrisen. Motsvarande siffra i Djursholm är endast 15 procent. En av de mest påtagliga effekterna av finanskrisen är att folk är rädda att bli arbetslösa, säger Mika Burman Götz.

Rädslan att förlora arbetet är nära kopplad till frågan om ökad eller minskad oro inför att förlora sin bostad. Svaren på denna fråga visar en stor skillnad mellan förorterna. 19 procent i Rinkeby/Angered/Rosengård anger att de är mer oroliga i dag än för sex månader sedan. I Djursholm/ Örgryte/Vellinge är det endast 7 procent som känner på samma sätt.

Rapporten bygger på en undersökning som genomfördes under perioden 1-5 april av undersökningsföretaget Markör på uppdrag av Nordnet. Sammanlagt genomfördes 630 telefonintervjuer med människor boende i Djursholm, Rinkeby, Örgryte, Angered, Vellinge och Rosengård. Syftet med rapporten var att undersöka om det finns någon skillnad i hur finanskrisen slagit mot de så kallade ”fashionabla” förorterna jämfört med de så kallade ”fattiga” förorterna.

Hela rapporten bifogas detta pressmeddelande.