2020-12-03

Fly og hotellselskaper er hot blant profesjonelle tradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». November måned har vært preget av store svingninger i markedet og enkeltpapirer. De profesjonelle aktørene har fortsatt å handle sine yndede trading-favoritter.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 8,7 milliarder kroner i november. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 7500 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 8,7 milliarder sto aksjer for 7 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 1,7 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var SAS AB, som ble omsatt for over 760 millioner kroner i løpet av november måned. Man ser også en sterk trend i både Scandic Hotels og Nel, som har blitt handlet for henholdsvis over 696 og 665 millioner kroner.

  • Etter tre positive vaksinenyheter har vi sett en ordentlig sektorrotasjon på Oslo Børs. Dette har også våre profesjonelle tradere fått med seg. På toppen av omsetningslistene troner hotell og flyselskapene Scandic Hotels og SAS AB. Dette er selskaper som vil dra enorm nytte av at vi får i gang reisevirksomheten igjen. Per nå er det kanskje tidlig, men samtidig har aksjemarkedet en tendens til å diskontere tilstanden seks måneder frem i tid. Dette tror jeg er grunnen til den voldsomme appetitten for reiselivsaksjer, sier Nordnets Investeringsøkonom.
     
  • Evolution Gaming Group har vært en het tradingaksje siden sommeren.  Gaming sektoren har virkelig fått sin renessanse i 2020 og selskapet har tidligere kommet med veldig gode tall og klarer å øke sine marginer. Selv om selskapet har steget over 155 prosent så langt i år, fortsetter selskapet og vokse kraftig. Likviditeten i aksjen er også på linje med de store OBX aksjene i Norge, som er meget positivt for tradere, forteller Investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.
     

Børsmåneden november ble stort sett preget av de positive nyhetene rundt en coronavaksine. Både Pzeifer, BioNTech og Moderna har i løpet av måneden fortalt markedet at de har en vaksine som foreløpig har 95 prosent virkning. Samtidig er dette forsøk «kun» gitt til rundt 40 000 forsøkspersoner, men ut i fra disse testene er resultatet lovende. Dette ble tatt veldig godt imot fra markedet og har sendt verdens børser opp i håp om en snarlig tilbakegang til normalen. Ut ifra de siste prognosene snakkes det nå om at man kan starte et omfattende vaksinasjonsprogram tidlig i 2021, og dette har fått blant annet råvareprisene til å stige markant. Både olje, aluminium og kobber har steget i området 10-30 prosent. Dette har igjen bidratt til at selskaper som Norsk Hydro, Equinor, og Aker BP er opp tilsvarende som råvareprisene. Oslo Børs har som helhet tatt vaksinenyhetene til seg og sendt indeksen opp til pluss for året. November måned endte opp over 15 prosent, som er mye bedre enn sine europeiske og amerikanske konkurrenter. Dette har sammenheng med den store sykliske eksponeringen man får på Oslo Børs, og kommer økonomien tilbake i vekstmodus, vil etter alle solemerker denne trenden fortsette. Nå knyttes det stor spenning til om hvor tidlig man begynner å se resultater av vaksinasjonsprogrammet og således om verdensøkonomien overrasker positivt på de neste konjunkturmålingene.  

  • Et av selskapene som har opplevd en fantastisk måned er Scandic Hotels Group. Selskapet sikret tidligere frisk kapital og har steget kraftig i lys av positive vaksinenyheter. Dette har resultert i en oppgang på 45 prosent så langt i november. Dette har våre profesjonelle tradere fått med seg, og handlet stort i aksjen denne måneden, avslutter, avslutter Johannesen.
     
Selskaper Omsatt i kroner
Totalt omsatt 8 752 333 184
SE0003366871 | SAS AB 767 660 136
SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB 696 561 199
NO0010081235 | NEL 665 056 204
SE0012673267 | Evolution Gaming Group AB 485 951 951
NO0010096985 | Equinor 357 127 068
SE0007525332 | Bitcoin XBTE 305 359 364
NO0010345853 | Aker BP 283 440 447
NO0010031479 | DNB 206 274 627
NO0003033102 | Kongsberg Automotive 167 416 693
NO0003096208 | Lerøy Seafood Group 157 610 986

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.