2009-06-04

Fondssparerne i mai: Går for Norge og Kina-fond

Statistikk fra Nordnet viser at risikoappetitten blant private fondssparerne har vært stor i mai. Av alle fondshandler i mai ble 90 % gjort i aksjefond og 10 % i rentefond. Av alle handler var 82 % kjøpstransaksjoner, mens 18 % var salgstransaksjoner.

Blant de mest populære fondene å kjøpe finner vi 8 aksjefond og 2 rentefond. Det mest populære fondet å kjøpe blant norske fondssparere i mai var Holberg Norge.

– Listen over de mest populære fondene og handelen i mai domineres av aksjefond og spesielt Norge og Kina-fond. Private fondssparere søker nå risiko og potensial i sin fondssparing. Den allmenne oppfatning er at den verste stormen har lagt seg, og vi registrerer en økende interesse for å surfe på bølgene som har oppstått i kjølvannet av stormen, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

På andre og tredjeplass over de mest kjøpte fondene i mai finner vi to rentefond, Holberg Likviditet og Nordea Pengemarked.

– Vi har allerede opplevd en fantastisk oppgang siden bunnen i mars, og det er en oppfatning blant våre kunder at det vil komme en korreksjon på kort sikt. Spesielt fondssparere i våre pensjonsprodukter, som ikke utløser skatteplikt når de bytter fond, har derfor valgt å posisjonere seg i renter, og dette er nok forklaringen til at vi ser disse to rentefondene på listen over de mest kjøpte i mai, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Topplisten over de mest solgte fondene består av 7 aksjefond og 3 rentefond. Det mest solgte fondet i mai var Skagen Høyrente.

De mest kjøpte og solgte fondene blant Nordnets 42.000 kunder i mai var:

Mest kjøpte fond:

1. HOLBERG NORGE
2. HOLBERG LIKVIDITET
3. NORDEA PENGEMARKED
4. WARREN WIKLUND NORGE
5. AGI CHINA EAST ASIA FUND
6. EAST CAPITAL RUSSLAND
7. TEMPLETON CHINA FUND
8. HANDELSBANKEN LATIN AMERIKA
9. JP MORGAN CHINA FUND
10. HOLBERG NORDEN

Mest solgte fond:
1. SKAGEN HØYRENTE
2. CARNEGIE ØST-EUROPA
3. CARNEGIE NORGE INDEKS
4. DNB NOR AKTIV AKSJE
5. CARNEGIE AKSJE NORGE
6. FIDELITY LATIN AMERICA FUND
7. BLACKROCK IIF WORLD GOLD FUND
8. WARREN WIKLUND LIKVIDITET
9. HOLBERG GLOBAL
10. CARNEGIE LIKVIDITET

Nordnet fjernet kjøps- og salgsomkostninger på flere hundre fond i slutten av april, og allerede nå begynner de å se resultatene av dette.

– Blant de 10 mest kjøpte fondene i mai finner vi kun et fond som har kjøps- og salgsomkostninger, East Capital Russland. Tilbakemeldinger fra kundene har vært svært positive etter at vi fjernet avgiftene på flere hundre fond, og allerede i månedsstatistikken for mai ser vi tegn til at kundene heller kjøper fond uten avgifter, avslutter Skar.

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 42.000 kunder i Norge i mai måned.
Kilde: Nordnet

Files