2010-02-20

For feige når vi sparer til pensjon

De fleste nordmenn kan få mye mer i pensjon hvis de bare flytter mer av pengene over i aksjefond. Vi er for feige og tar for lite risiko når vi sparer mener Anders Skar daglig leder i Nordnet.

En undersøkelse Nordnet har gjennomført viser at kun 1 av 10 nordmenn mener at aksjefond er meget godt egnet som spareform når man sparer til pensjon, og kun 3% mener man bør ta høy risiko når man sparer til pensjon.

– De aller fleste nordmenn tar for lite risiko når de sparer til pensjon. Sparing til pensjon er den mest langsiktige sparingen du har, og jo lengre tidshorisont jo mer risiko kan du tillate deg å ta med sparepengene. De fleste nordmenn sparer allerede i aksjer til pensjon via arbeidsgiver, da tjenestepensjon og pensjonskasser alltid er eksponert mot aksjemarkedet. Et annet eksempel er Norges største spareavtale, nemlig oljefondet, som sikter mot så mye som 60% plassert i aksjer. Alle disse er langsiktige sparere slik som deg og meg, og vi burde derfor følge deres eksempel og også plassere en større andel av vår langsiktige sparing i aksjer, sier Anders Skar Norge-sjef i Nordnet.

De fleste sparer til pensjon via nedbetaling på boliglån og sparing på bankkonto, mens sparing i fond og sparing i private pensjonspareprodukter er mindre populært. Nordnet-sjefen skulle gjerne sett at flere plasserte penger i aksjemarkedet, og mener i tillegg at risikoen ved å spare i aksjefond er minimal.

– Vi er dessverre litt feige når vi plasserer pensjonspengene våre. Ved å plassere en større del i aksjefond vil vi kunne få mer penger til rådighet som pensjonister, siden sparing i aksjefond har langt høyere forventet avkastning enn bankinnskudd. En lang spareperiode, fornuftig nedtrapping av aksjeandelen over tid og lang utbetalingsperiode gjør faktisk risikoen ved sparing i aksjefond ganske minimal, sier Anders Skar.

Men Nordnets egne pensjonskunder går mot strømmen og har en langt større andel plassert i aksjemarkedet enn den gjennomsnittlige pensjonsspareren i Norge. Tall for 2009 viser at Nordnets pensjonskunder plasserte ca 60% i aksjemarkedet, og ca 40% i rentefond eller på bankkonto. Dette skiller dem fra den gjennomsnittlige pensjonsspareren i Norge som heller sparer i egen bolig eller på bankkonto.

– De fleste pensjonskundene våre har mellom 10 og 30 års spareperspektiv og da er det helt riktig å plassere mesteparten i aksjemarkedet. Selv om aksjemarkedet historisk gir best avkastning, ønsker vi ikke nødvendigvis at alle skal spare i aksjer. Det som er viktig for oss er at folk tar bevisste valg, tilpasset egen risikovilje og tidshorisont, når det kommer til plassering av pensjonssparepengene. For å ta disse valgene kreves kunnskap om pensjon, sparing og risiko, noe vi mer en gjerne deler til alle som vil komme på kurs og seminarer om pensjonssparing på nordnetskolen, avslutter Skar.

Kilde: Nordnet

Files