2009-10-22

Försäljning av egna aktier i Nordnet

Med stöd av bemyndigandet från Årsstämman den 23 april 2009 har styrelsen i Nordnet AB (publ) fattat beslut om försäljning av egna aktier i bolaget.

Styrelsen för Nordnet AB (publ) har den 21 oktober 2009 beslutat att sälja egna aktier i bolaget. Försäljningen ska uppgå till högst 674 254 aktier. Syftet med försäljningen är finansiering av det tidigare kommunicerade strategiska förvärvet av finska eQ Corporation.

Verkställighet av beslutet att sälja egna aktier kommer att ske i omgångar och ska vara avhängigt av vid var tid gällande marknadsvillkor och regler. För information om genomförande av försäljning inom detta mandat, hänvisar Nordnet löpande till www.omxnordicexchange.com.

Försäljning kan ske från och med den 23 oktober 2009 fram till nästa årsstämma.

Nordnet AB äger för närvarande 674 254 egna aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 165 529 325 stycken.

Files