2020-08-03

Fortsatt hög handelsaktivitet bland privatspararna i juli

Under juli gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 4 391 190 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 190 921 avslut i snitt per börsdag.

–   Handelsaktiviteten är fortsatt hög, om än på något lägre nivåer än de senaste månaderna. Jämfört med juli 2019 är antalet börsaffärer 85 procent fler det här året, och privatspararna har under coronakrisen hittat en ny nivå för sin handelsaktivitet. Förklaringen tror jag ligger i att många har fått upp ögonen för det sunda i att ha ett långsiktigt sparande på börsen, understött av den kraftfulla comeback på världens aktiemarknader vi har sett sedan april, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Juli Juli Förändring Juni Förändring
2020 2019 ett år 2020 en månad
Antal avslut
Sverige 1 886 368 1 207 240 56,3% 1 908 895 -1,2%
Norge 923 127 402 147 129,5% 1 206 501 -23,5%
Danmark 715 716 334 198 114,2% 854 034 -16,2%
Finland 865 979 430 824 101,0% 903 584 -4,2%
Totalt 4 391 190 2 374 409 84,9% 4 873 014 -9,9%
Snitt per börsdag 190 921 103 235 84,9% 232 048 -17,7%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 113 240 62 245 81,9% 125 722 -9,9%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.