2008-03-03

Fortsatt høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i februar

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 495.336 transaksjoner i februar og handelsvolumet endte på 44,7 mrd. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 50% sammenlignet med februar i fjor og en reduksjon på 16% sammenlignet med januar.

Internettmeglerne stod for 18,77% av antall transaksjoner og 9,45% av volumet på Oslo Børs i februar. Nordnet var største megler på Oslo Børs i januar med en markedsandel på 10,12% målt i antall transaksjoner.

”Aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs var fortsatt høy i februar. Vi opplevde en reduksjon i antall transaksjoner fra januar, som var tidendes mest aktive måned, men hadde samtidig en sterk økning sammenlignet med februar i fjor. Et marked fortsatt preget av nervøsitet og usikkerhet, kombinert med en rekke resultatrapporter fra de børsnoterte selskapene har bidratt til å gjøre februar til den mest aktive februarmåneden for privatpersoner på Oslo Børs noensinne”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

”REC var den mest populære enkeltaksjen blant privatpersoner i februar. De store svingningene i aksjen trakk til seg mange daytradere som spekulerte både i kursoppgang og kursnedgang”, sier Anders Skar videre.

REC mest populær blant privatpersoner i januar

REC var den mest populære enkeltaksjen i februar med 80.377 transaksjoner. De neste ni mest populære aksjene blant privatinvestorer i februar var Golden Ocean Group, Marine Harvest, DNO, Orkla, Yara, Tandberg, Norsk Hydro, IGE og Norske Skog. Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i februar.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Feb-08
Nordnet 170 199 213 918 151 954 197 474 204 952 267 008
Netfonds 70 930 96 746 71 246 91 125 94 570 138 158
Skandiabanken 22 209 29 010 22 065 29 168 28 795 45 851
E-Trade* 12 000 26 102 44 319

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-
Trade startet handel i juni.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Feb-08
Nordnet 11,50% 10,90% 9,18% 9,24% 8,78% 10,12%
Netfonds 4,79% 4,93% 4,30% 4,26% 4,05% 5,23%
Skandiabanken 1,50% 1,48% 1,33% 1,37% 1,23% 1,74%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,68%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Jun- Jul- Aug- Sep- Okt-
07 07 07 07 07 Nov-07 Des-07 Jan-08 Feb-08
Nordnet 9,23% 9,36% 9,12% 9,29% 8,63% 9,00% 8,68% 9,46% 10,12%
Netfonds 4,38% 4,44% 4,16% 4,24% 3,84% 4,09% 4,28% 4,95% 5,23%
Skandiabanken 1,41% 1,58% 1,36% 1,16% 1,17% 1,08% 1,54% 1,61% 1,74%
E-Trade 0,11% 0,24% 0,49% 0,97% 1,17% 1,02% 1,20% 1,29% 1,68%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Jun- Jul- Aug- Sep- Okt-
07 07 07 07 07 Nov-07 Des-07 Jan-08 Feb-08
Nordnet 3,52% 3,77% 4,00% 3,68% 3,38% 4,54% 3,77% 4,57% 4,86%
Netfonds 1,68% 1,88% 2,07% 1,84% 1,61% 2,09% 2,08% 2,71% 3,01%
Skandiabanken 0,31% 0,38% 0,33% 0,25% 0,26% 0,30% 0,38% 0,41% 0,49%
E-Trade 0,03% 0,09% 0,24% 0,52% 0,71% 0,52% 0,55% 0,88% 1,09%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner februar
1 REC 80.377
2 Golden Ocean Group 60.902
3 Marine Harvest 36.440
4 DNO 25.398
5 Orkla 20.341
6 Yara 19.766
7 Tandberg 18.203
8 Norsk Hydro 14.467
9 IGE 12.255
10 Norske Skog 11.344

Files