2007-04-02

Fortsatt høy aktivitet på Oslo Børs for privatpersoner i mars

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken, endte på
323.978transaksjoner i mars og handelsvolumet endte på 32,2 mrd. Dette
tilsvarer en nedgang sammenlignet med februar på 2,1% målt i antall
transaksjoner og en økning på 2,2% målt i volum.
I februar var antall transaksjoner 330.850 og volumet var 31,5 mrd. I
mars i fjor var sammenlignbare tall 366.038 transaksjoner og 35,7 mrd. i
volum.

Internettmeglerne stod for 16,44% av antall transaksjoner og 6,05% av
volumet på Oslo Børs i mars. Nordnet var største megler på Oslo Børs i
mars med en markedsandel på 10,37% målt i antall transaksjoner.

”Aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs i mars var omtrent på
samme nivå
som i februar. Inngangen til måneden var preget av kursfall og store
kursbevegelser i enkeltaksjer, mens siste del av måneden blant annet har
vært preget av økningen i oljeprisen”, sier daglig leder Lars
Thorstensen i Nordnet Norge.

DNO og Marine Harvest mest populære i mars

DNO og Marine Harvest var de mest populære enkeltaksjene i mars med
henholdsvis 30.384 og 24.335 transaksjoner. De ti mest populære aksjene
i mars blant privatinvestorer var DNO, Marine Harvest, CanArgo, REC,
Golden Ocean Group, Int. Gold Exploration, Crew Gold Corporation,
Rocksource, Statoil og Petrolia Drilling. Se vedlagte tabeller for
oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via
internett i mars.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Mar-07
Nordnet 195 457 234 180 163 481 170 199 213 918 204 381
Netfonds 84 718 101 397 70 137 70 930 96 746 92 851
Skandiabanken 32 403 38 052 22 181 22 209 29 010 26 746

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2006 Q2-2006 Q3-2006 Q4-2006 Q1-2007 Mar-07
Nordnet 13,82% 13,86% 12,47% 11,50% 10,90% 10,37%
Netfonds 5,99% 6,00% 5,35% 4,79% 4,93% 4,71%
Skandiabanken 2,29% 2,25% 1,69% 1,50% 1,48% 1,36%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Jul-06 Aug-06 Sep-06 Okt-06 Nov-06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07
Nordnet 11,10% 13,24% 12,72% 11,87% 11,64% 10,91% 11,52% 10,79% 10,37%
Netfonds 5,12% 5,63% 5,24% 4,87% 4,82% 4,68% 5,22% 4,84% 4,71%
Skandiabanken 1,67% 1,82% 1,59% 1,41% 1,51% 1,60% 1,53% 1,54% 1,36%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Jul- Aug- Sep- Okt- Nov-
06 06 06 06 06 Des-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07
Nordnet 4,18% 4,33% 4,05% 3,80% 4,06% 3,54% 3,78% 3,71% 3,79%
Netfonds 2,05% 2,05% 1,84% 1,72% 1,77% 1,54% 1,76% 1,83% 1,94%
Skandiabanken 0,39% 0,39% 0,32% 0,26% 0,31% 0,33% 0,29% 0,35% 0,32%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mars
1 DNO 30 384
2 Marine Harvest 24 335
3 CanArgo 15 384
4 REC 11 663
5 Golden Ocean Group 9 884
6 Int. Gold Exploration 9 578
7 Crew Gold Corporation 8 729
8 Rocksource 8 338
9 Statoil 8 322
10 Petrolia Drilling 7 608

Files