2020-07-01

Het och handelsintensiv månad för privatspararna

Under juni gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 4 873 014 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 232 048 avslut i snitt per börsdag.

–   Vi kan blicka tillbaka på en väldigt handelsintensiv månad, och vi ser en mer än fördubblad aktivitet bland privatspararna jämfört med samma månad förra året. Börsen har gjort en remarkabel comeback sedan botten i slutet av mars, och det har eldat på aktiviteten under hela kvartalet, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Juni Juni Förändring Maj Förändring
2020 2019 ett år 2020 en månad
Antal avslut
Sverige 1 908 895 902 695 111,5% 1 762 741 8,3%
Norge 1 206 501 354 543 240,3% 1 155 788 4,4%
Danmark 854 034 273 909 211,8% 763 477 11,9%
Finland 903 584 354 136 155,2% 865 336 4,4%
Totalt 4 873 014 1 885 283 158,5% 4 547 342 7,2%
Snitt per börsdag 232 048 104 738 121,6% 245 802 -5,6%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 125 722 51 795 142,7% 113 735 10,5%

 

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.
 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.