2008-09-01

Hög aktivitet i augusti hos Nordnet

Aktiviteten hos Nordnets kunder minskade med 9 procent i augusti jämfört med augusti 2007. Under månaden gjordes 830 217 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 39 534 avslut per börsdag.

”Våra kunder har varit mycket aktiva under sommaren och den höga aktiviteten har fortsatt även i augusti”, säger Carl-Viggo Östlund, VD på Nordnet.

Trots att det totala antalet avslut minskade i augusti 2008 jämfört med samma period förra året har antalet avslut per dag ökat. Antalet avslut per dag ökade med 28 procent jämfört med motsvarande period förra året.

”Det har varit turbulent marknadsklimat under månaden på samtliga av våra marknader vilket har gjort att många kunder har sett över sitt sparande”, säger Carl-Viggo Östlund.

Nordnet aug-08 årl juli-08 juni-08 maj-08 apr-08 aug-07
förändr
Sverige 326 540 -4% 329 113 275 461 312 782 298 112 341 306
Norge 228 348 -4% 202 129 217 429 250 133 256 129 237 362
Danmark 130 493 -10% 106 115 95 090 113 493 108 529 144 417
Finland 76 709 4% 79 740 69 419 72 311 81 186 73 448
Tyskland 62 388 -42% 75 692 61 373 67 059 85 926 107 619
Luxemburg 5 739 -52% 6 324 5 365 7 649 8 114 11 863
Totalt 830 217 -9% 799 113 724 137 823 427 837 996 916 015

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag Antal handelsdagar
Augusti 2008 39 534 21
Juli 2008 34 744 23
Juni 2008 34 483 21
Maj 2008 37 429 22
April 2008 38 091 22
Mars 2008 38 536 20
Februari 2008 46 281 21
Januari 2008 49 883 23
Augusti 2007 31 080 23

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD, +46 8-506 330 30, +46 70 609 58 81,
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Files