2011-12-23

Jacob Kaplan utsedd till tf vd på Nordnet

Nordnets Chief Financial Officer (CFO) Jacob Kaplan har utsetts till tf vd för bolaget från och med den 1 januari 2012 och fram till dess att ordinarie vd utsetts.


Så som tidigare kommunicerats har Nordnets vd Carl-Viggo Östlund meddelat att han lämnar bolaget. Carl-Viggo Östlund kommer att stå till Nordnets förfogande fram till den 29 februari 2012 och processen att rekrytera hans efterträdare fortgår.

Nordnets CFO Jacob Kaplan kommer från och med den 1 januari 2012 inta rollen som tf vd fram till dess att ordinarie vd utsetts. Jacob Kaplan är född 1973 och innehar en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan samt en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Han har varit anställd i bolaget sedan 2010 och jobbade dessförinnan som Finance Director för affärsområdet Transaction Services Nordic på Nasdaq OMX.

För mer information, kontakta:
Jacob Kaplan, tf vd Nordnet, 0708-62 33 94
jacob.kaplan@nordnet.se

Adrian Westman, Communications Manager Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

För mer information om Nordnet, besök www.nordnetbankab.wpengine.com

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files