2009-07-01

Juni: Aktiv sommarmånad

Aktiviteten bland spararna var något lägre under juni än tidigare månader samtidigt som det var mycket hög aktivitet för att vara en sommarmånad. Drygt 1,28 miljoner avslut genomfördes av Nordnets kunder vilket är en ökning med 77 procent jämfört med samma månad förra året, och en minskning med 11 procent jämfört med maj 2009.

Under juni gjordes 1 285 824 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar cirka 61 230 avslut per börsdag.

– Den höga aktiviteten bland spararna som har präglat året hittills fortsatte in i juni. Det här var den mest aktiva juni i bolagets historia, säger Nordnets informationschef Jonas Burvall.

Förändring Förändring
jun-09 jun-08 ett år maj-09 en månad
Sverige 579 801 275 461 110,48% 651 619 -11,02%
Norge 335 347 217 429 54,23% 377 281 -11,11%
Danmark 177 581 95 090 86,75% 198 559 -10,57%
Finland 105 207 69 419 51,55% 123 232 -14,63%
Tyskland 77 191 61 373 25,77% 81 466 -5,25%
Luxemburg 10 697 5 365 99,38% 14 597 -26,72%
Totalt 1 285 824 724 137 77,57% 1 446 754 -11,12%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
jun-09 61 230
jun-08 37 429
maj-09 78 203

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

Files