2010-12-27

Kjøp på riktig ukedag og bli en børsvinner!

Undersøkelse:

Nettmegleren Nordnet har undersøkt avkastningen på Oslo Børs hver eneste børsdag i perioden januar 1996 til desember 2010. Totalt inkluderer dette nesten fjorten år. Antallet observasjoner er 3.747 stykk, noe som tilsvarer ca 750 per ukedag. Indeksen som er brukt i undersøkelsen er OSEBX, hovedindeksen på Oslo Børs.

Fredager gir best avkastning på børsen!

Dersom du hadde hatt en strategi å bare investere på Oslo Børs en og samme ukedag i perioden januar 1996 frem til nå ville dette gitt veldig forskjellige resultater avhengig av hvilken ukedag du hadde valgt. Resultatene under viser hvor mye 100 kroner ville være verdt i dag dersom du kun regnet med avkastningen på den valgte børs- eller ukedagen.

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
Total avkastning 54,70 % -1,08 % -34,42 % 63,12 % 153,21 %
Snitt avkastning pr dag 0,07 % -0,001 % -0,05 % 0,09 % 0,20 %
Utvikling 100 kroner 154,70 kr 98,92 kr 65,58 kr 163,12 kr 253,21 kr

Fredager har gitt best avkastning på Oslo Børs de siste 14 årene, mens onsdager har gitt dårligst avkastning.

– Dette er nok bare tilfeldigheter, og vanskelig å forklare basert på fundamentale forhold. Men hadde du satset 100 kroner og vært fullt investert hver eneste fredag i perioden ville du sittet med 253 kroner i dag. Hadde du valgt onsdag i stedet hadde investeringen falt til 65 kroner. Teoretisk sett gir aksjemarkedet en viss avkastning per år, som igjen fordeles pr måned, uke og dag. Dersom en dag går dårlig må en annen dag gå bra, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Anders fortsetter:

– Dersom jeg må forsøke å forklare hvorfor fredag er beste børsdag så kan det kanskje skyldes at amerikansk statistikk ofte kommer ut mot slutten av uken, og dette leder dermed til økt aktivitet. Kanskje kan også noe så trivielt som at folk er mer positive og glade på fredager påvirke.

 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Anders Skar | Daglig leder Nordnet Bank Norge |Mobil: +47 959 22 277
Mail: anders.skar@nordnet.no

Om Nordnet:

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files