2022-07-03

Kronesvekkelse demper børsfall for fondskundene

Første halvår er unnagjort med betydelige børsfall globalt, og fondskundene har fått en kalddusj. Kronesvekkelse har nok en gang dempet verdifallet for norske fondskunder.

Nordnets kunder nettosolgte fond for 378 millioner kroner i juni. Aksjefond ble nettosolgt for 299 millioner, mens rentefond ble nettosolgt for 79 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 840 millioner og solgte for 1.218 millioner, som gir et nettosalg på 378 millioner. 

I første halvår har Nordnets fondskunder nettosolgt fond for ca 1,2 milliarder kroner, derav aksjefond for knappe 800 millioner.

Verdensindeksen ned 9 prosent i juni, minus 21 prosent YTD

Det siste halvåret har vært preget av høy inflasjon og sentralbanker som har innsett at de må bruke rentevåpenet kraftfullt. I tillegg har krigen i Ukraina ført til større usikkerhet og lavere vekst.

Verdensindeksen falt hele 9 prosent i juni, og er ned 21 prosent hittil i år (YTD), målt i dollar. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 endte med sitt verste første halvår siden 1970, med et kursfall på 21 prosent.

– Det er lett å bli nærsynt i disse «bjørnetider». Husk på at det globale aksjemarkedet nå er på samme nivå som for ett år siden, målt i norske kroner. Avkastningen i globale indeksfond siste 3, 5 og 10 årene er fremdeles meget hyggelig – mellom 10 og 15 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, uttaler spareøkonomen.

Kronekursen demper børsfallet

Verdensindeksen er ned rundt 20 prosent hittil år målt i dollar. Målt i norske kroner er verdensindeksen ned kun 11 prosent, altså kun det halve. Den store forskjellen skyldes at norske kroner har svekket seg vesentlig mot dollar og euro siden årsskiftet.  

– Valutaeksponering, som du får ved å kjøpe et internasjonalt aksjefond, fungerer ofte som en naturlig forsikring mot dårlige tider – en slags støtpute. Årsaken er at den norske kronen som regel er medsyklisk: I perioder med stigende aksjemarkeder har den norske kronen en tendens til å styrke seg, og den tenderer til å svekke seg i perioder med svake aksjemarkeder, som nå, forklarer Sættem. Han legger til at dette er et godt argument for å ikke valutasikre investeringene sine.

Selger teknologifond og high yield fond

På salgstoppen ligger to teknologifond: Thematica Future Mobility og DNB Teknologi.

Førstnevnte fond investerer i batteriprodusenter og elbilprodusenter, og ligger helt i avkastningstoppen siste tre år, med over 50 prosent årlig avkastning. I år er fondet imidertid ned 8 prosent.

To norske high yield rentefond er også blant de ti mest solgte fondene i juni, Alfred Berg Nordic high yield og Heimdal Høyrente.

De norske high yield rentefondene falt mellom 1 og 3 prosent i juni. Hittil i år har norske high yield fond i gjennomsnitt gitt omlag 0 i avkastning.

– Våre kunder har nettosolgt high yield fond hittil i år. Disse fondene er de mest risikable rentefondene, og vil ventelig gjøre det svakere hvis økonomien og aksjemarkedene skulle forverre seg, kommenterer spareøkonomen.   

På kjøpstoppen ligger Pareto Aksje Norge – et verdibasert norsk aksjefond, KLP Pengemarked – som er et trygt rentefond med lave kostnader samt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er et globalt verdibasert aksjefond.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JUNI:

PARETO AKSJE NORGE
KLP PENGEMARKED
NORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISK
STOREBRAND VERDI
FIDELITY FAST GLOBAL FUND
BGF CHINA IMPACT
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
NORDNET INDEKSFOND EUROPA
NORQUANT MULTI ASSET
FIDELITY CHINA FOCUS

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JUNI:

THEMATICA FUTURE MOBILITY
DNB TEKNOLOGI 
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
HEIMDAL HØYRENTE
ODIN EIENDOM
LANDKREDITT UTBYTTE
KLP AKSJE NORGE INDEKS P
NORDNET INDEKSFOND NORGE
ALFRED BERG GAMBAK
FONDSFINANS UTBYTTE

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.