2020-05-03

Kundene kjøper tilbake aksjefondene de solgte i mars

Verdens børser steg kraftig i april, og har tatt igjen halvparten av kursfallet fra første kvartal. Nordnets fondskunder kjøpte nesten like mye aksjefond i april som de solgte i mars.

Mens mars ble en blodrød måned på verdens børser som følge av corona-pandemien, fikk vi en kraftig rekyl opp i april.

– Børsoppgangen skyldes dels bedre kontroll på smittespredningen, samt massive og raske stimulanser fra myndigheter og sentralbanker verden over, forklarer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Nordnets privatkunder snudde seg fort rundt, og kjøpte aksjefond med begge hendene da de så at markedet pekte oppover igjen.

Aksjefond ble nettokjøpt for 673 millioner kroner i april, nesten like mye som kundene solgte for i mars (760 millioner). Rentefond ble nettokjøpt for 131 millioner og kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 1 million i april.

– Aksjefondet som lå på salgstoppen i mars, DNB Teknologi, er det samme fondet som ligger på kjøpstoppen i april. Å selge aksjefond når det faller og kjøpe tilbake det samme fondet når det stiger igjen er sjelden en oppskrift på å tjene penger. De fleste klarer normalt ikke kjøpe tilbake fondet på lavere kurser, sier Sættem. En mulig forklaring på adferden er at kundene ville sikre gevinster i mars når kursene stupte og alt så mørkt ut. Da markedene snudde opp igjen, opplevde kundene risikoen som lavere, og kjøpte tilbake fondene. 

Kronesvekkelsen medfører at globale indeksfond er i pluss i år

Verdensindeksen steg om lag 12 prosent i april, og har dermed tatt igjen halvparten av kursfallet fra første kvartal. USA-børsene ledet an oppgangen, hvor den brede SP500-indeksen steg hele 13 prosent i april. Europa var opp ca 7 prosent og Oslo Børs ca 9 % prosent i april.

Norske kroner har falt ca 15 prosent i verdi mot de store valutaene i år. Kronefallet skyldes oljepriskollaps samt at investorer flykter fra små valutaer som norske kroner til trygge havner som dollar i usikre tider.

– Kronesvekkelsen fungerer som en støtpute for eiere av internasjonale verdipapirfond. Målt i norske kroner er faktisk verdensindeksen i pluss hittil i år. Et globalt indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks I har gitt pluss 5 prosent avkastning i norske kroner per utgangen av april. Det valutasikrede søsterfondet, KLP AksjeGlobal Indeks IV, er derimot ned 12 prosent i samme periode. Differansen skyldes ene og alene kronesvekkelsen, forklarer spareøkonomen. 

DNB Teknologi og tre indeksfond på kjøpstoppen

På kjøpstoppen finner vi DNB Teknologi, Nordnet Indeksfond Norge, og to globale indeksfond fra KLP, det ene valutasikret. 
– Det er to teknologifond og to helsefond blant de 10 mest kjøpte fondene i april. Teknologi og helse er de to bransjene som har klart seg best gjennom coronakrisen, så det er ikke overraskende at våre kunder kjøper disse bransjefondene.  Det er relativt få fond som er nettosolgt i april, og volumene er beskjedne. 2 av de 3 fondene på salgstoppen er obligasjonsfond.

 

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I MARS:

DNB TEKNOLOGI
NORDNET INDEKSFOND NORGE
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS IV
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V
DNB HEALTH CARE
KLP STATSOBLIGASJON
BLACK ROCK WORLD TECHNOLOGY
ODIN EIENDOM
DNB GLOBAL INDEKS
BLACK ROCK WORLD HEALTHSCIENCE

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I MARS:

KLP LANG HORISONT
ÖHMAN GLOBAL HÅLLBAR
KLP OBLIGASJON 5 ÅR
SKAGEN KONTIKI
STOREBRAND GLOBAL MULTIFACTOR
NORDNET SMART 5
FIDELITY US DOLLAR CASH
ARCTIC RETURN CLASS L
ODIN GLOBAL
PARVEST JAPAN SMALL CAP

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.comwww.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.