2021-11-03

Kvartalstall er gull verdt for tradere

I tillegg til å være en dominerende aktør blant private sparere har også Nordnet en stor andel av de private profesjonelle kundene. De såkalte «daytraderne». Oktober har vært en måned med gode tall fra aktørene i aksjemarkedet, samtidig har det vært store svingninger, noe som er et eventyr for tradere.

Aktive profesjonelle kunder hos nettmegleren Nordnet omsatte finansielle instrumenter for 9,2 milliarder kroner i oktober. Daglig snitthandel blant de aktive kundene beløp seg på 2500 handler per dag for de norske kundene.

Av den totale handelen på 9,2 milliarder sto aksjer for 6,2 milliarder kroner. I tillegg til dette var handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forward kontrakter og på 3 milliarder kroner.

Den mest handlede aksjen var Cantargia AB som ble omsatt for over 983 millioner kroner i løpet av oktober måned. Man ser også en sterk trend i både Equinor og Rec Silicon som har blitt handlet for henholdsvis 502 millioner og 454 millioner kroner.

  • Kvartalspresentasjoner har historisk vært veldig gode måneder for tradere. Med store svigninger intradag, muliggjør dette å tjene penger for de som aggerer raskt. Dette ser vi også av volumenene denne måneden. Ikke nødvendigvis i kroner, men antallet handler er økt drastisk fra september til oktober.
  • Cantargia AB er et legemiddelselskap som har falt 75 prosent i år. Allikevel har selskapet kommet med mye nyheter gjennom oktober måned som har ført til at aksjen har vært veldig volatil og gjort det mulig for tradere å handle på disse svingningene, forteller Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Oktober måned er historisk en ruglete måned. Dette kan man ikke si har vært tilfellet i år. Alle toneangivende indekser i Europa og USA er opp for måneden. Mye av denne oppgangen kan tilskrives en friskmeldt økonomi og god fart i finans og sykliske aksjer. Analytikerkorpset forventet en samlet inntjeningsvekst for S&P-500 selskapene på 28 prosent, og dette har foreløpig innfridd etter at de største selskapene har kommet med tall. Skal man trekke frem de foreløpige vinnerne globalt, er det oljeprodusenter og banker som har slått forventingene med størst margin. Dette kan eksemplifiseres med storbanken Goldman Sachs, som økte inntjeningen sin med 60 prosent i forhold til året før. Her hjemme kom også DNB med strålende tall og handles per i dag på nye all-time-high nivåer, både kursmessig, men banken har aldri heller hatt høyere inntjening. Her hjemme har vi også hatt gleden av å kunne notere det norske lager og automasjonsselskapet Autostore. Med en noteringspris på 103 milliarder kroner er dette blant historiens største noteringer på hovedlisten. Selskapet ble, til tross for en høy prising tatt godt imot av investorene og har plassert selskapet som et av de top 10 største selskapene på Oslo Børs med dagens markedsverdi.

I tillegg til et godt rapporteringskvartal har olje og råvarepriser bidratt til å drive Oslo Børs oppover gjennom oktober måned. Oljeprisen har steget over 6 prosent i løpet av måneden og dratt børs lokomotivene Aker BP og Equinor oppover. Samtidig har fraktrater, gass, kobber og aluminium holdt seg på høye nivåer som har bidratt til at store deler av den sykliske delen av Oslo Børs har lagt bak seg en god måned.

  • I tillegg til Cantargia AB og Equinor ser man en stor aktivitet i Rec Silicon. Til tross for et dårligere resultat på grunn av høye energipriser, var guidingen positiv. Dette bevises ved at selskapet fortalte markedet at fabrikken i Moses Lake er planlagt å settes i gang igjen i 2023, avslutter Mads Johannesen i Nordnet.
Selskap Omsetning i kroner
Grand total 9 272 737 521
SE0006371126 | Cantargia AB 983 608 034
NO0010096985 | EQUINOR 502 056 364
NO0010112675 | REC SILICON 454 883 771
NO0005052605 | NORSK HYDRO 425 293 819
NO0010715139 | SCATEC ASA 267 470 510
SE0012673267 | Evolution AB 263 660 401
NO0010345853 | AKER BP 181 668 615
BMG0670A1099 | AUTOSTORE HOLDINGS LTD. 174 137 591
NO0010823131 | KAHOOT! ASA 169 883 830
NO0003055501 | NORDIC SEMICONDUCTOR 163 089 292

 

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.