2013-03-01

Lastet opp med aksjer i februar.

I januar stod de private aksjesparerne igjen på perrongen, men i februar har de hoppet på toget og lastet opp med aksjer for videre børsopptur.


Omsetningen og antall handler blant private aksjekunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken falt med henholdsvis 10 og 11 prosent fra januar til februar. Til tross for lavere aktivitet nettokjøpte privatpersoner på børs aksjer for 118 millioner kroner i februar.

 Færre handelsdager og vinterferie trakk aktiviteten ned, mens gode makroutsikter, og jevnt over noe bedre tall enn forventet fra selskapene for fjerde kvartal, har bidratt til økt risikovilje og optimisme blant de private aksjesparerne, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

 Hittil i år er hovedindeksen opp med 6,5 prosent, og står nå i 473 poeng, bare 11,2 prosent unna all time high. Det er utvilsomt bedre stemning på børsen nå enn på lenge. Dårlige nyheter biter ikke på investorene på samme måte som vi har opplevd de siste årene. I februar har verken nervøsitet og uro i forbindelse med det italienske parlamentsvalget, eller fall i oljeprisen klarte å senke børsen. Det skal legges til at både det italienske valget og det amerikanske budsjettstupet har fått investorene til å rynke litt på pannen ved inngangen til mars, sier Skar.

Northland Resources var igjen den mest handlede aksjen blant privatpersoner i februar foran Norse Energy og REC. Den mest intense spekulasjonen i Northland-aksjen har gitt seg, men det er fortsatt store kurssvingninger og derfor mange som fortsatt trader den, forteller Anders Skar i Nordnet.

Privatpersoner nettokjøpte Statoil aksjer for 93,5 millioner i februar, og det gjør aksjen til den mest populære å kjøpe foran Yara og Storebrand.

 Oljeprisen falt 2,8 prosent i februar og bidro dermed naturligvis til et fall for energi- og oljerelaterte aksjer. Energi og råvarebasert industri var de eneste bransjene som ga negativ avkastning i februar med fall på henholdsvis 1,4 og 4,7 prosent. Kvartalstallene fra Statoil var bra, men aksjen har allikevel blitt tynget i februar av fallet i oljeprisen og dette har fristet private investorer til å hamstre Statoil aksjer, sier Anders Skar.

Best avkastning i februar ga helsesektoren som steg med over 12,9 prosent. Sparebanker og finanssektoren var også blant vinnerne i februar med en oppgang på henholdsvis 9,3 prosent og 7,7 prosent. Den positive utviklingen i DNB har bidratt til at privatpersoner har solgt unna DNB aksjer for 87,3 millioner i februar. Andre aksjer som private aksjeinvestorer solgte mye i februar var Subsea 7 og Algeta.

 DNB leverte meget gode tall i februar og steg nesten 12 prosent i løpet av måneden. Hittil i år er aksjen opp over 21 prosent, og den sterke kursutviklingen har bidratt til at de private har valgt å sikre gevinster, sier Anders Skar.
 

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i februar hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
Northland Resources 24 911
Norse Energy 17 811
REC 15 684
Norsk Hydro 13 340
Storebrand 12 610
Norwegian Air Shuttle 11 737
Aker Solutions 10 175
Yara 9 710
PGS 9 595
DNB 8 973
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Statoil   93 468 582 DNB   -87 291 152
Yara   56 001 273 Subsea 7   -71 331 036
Storebrand   40 634 546 Algeta   -25 726 570
PGS   38 628 793 Gjensidige   -23 321 188
Seadrill   36 026 470 Norwegian Air   -18 331 682
Aker Solutions   21 912 160 Polarcus   -17 944 948
Sevan Drilling   19 189 387 DNO   -17 111 939
Archer   18 305 747 Atea   -16 000 207
Xact Derivat Bear   18 005 644 Norsk Hydro   -13 175 844
BW Offshore   14 202 289 TGS-Nopec   -11 216 298

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
feb. 12 4 670 294 5,21 % 2,55 % 1,34 % -367
mar. 12 4283174 4,99 % 2,41 % 1,24 % 153
apr. 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
mai. 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
jun. 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
jul. 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13  3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
feb. 13 3 122 938 5,80 % 3,02 % 1,42 % 118
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
feb. 12 234 009 420 4,50 % 2,59 % 0,98 %
mar. 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,80 %
apr. 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
mai. 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
jun. 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
jul. 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %
feb. 13 141 837 350 4,19 % 2,94 % 0,94 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.