2010-06-01

Maj: Intensiv börsaktivitet i krisstämplad månad

​Under maj månad slogs nytt avslutsrekord hos Nordnet. Totalt gjordes nästan 1,6 miljoner avslut, vilket är en ökning med 9,2 procent jämfört med maj 2009, och en ökning med 8,2 procent jämfört med föregående månad.

I maj gjordes 1 580 022 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 81 027 avslut per börsdag.
 

      Förändring   Förändring
  Maj 2010 Maj 2009 ett år Apr 2010 en månad
Sverige 796 463 651 619 22,2% 699 837 13,8%
Norge 284 802 377 281 -24,5% 260 640 9,3%
Danmark 180 392 198 559 -9,1% 181 878 -0,8%
Finland 246 002 123 232 99,6% 242 602 1,4%
Tyskland 71 540 81 466 -12,2% 65 878 8,6%
Luxemburg 823 14 597 -94,4% 10 100 -91,9%
Totalt 1 580 022 1 446 754 9,2% 1 460 935 8,2%
Snitt per börsdag 81 027 78 203 3,6% 76 891 5,4%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

Enligt preliminär statistik är Nordnet under maj månad tredje största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. Uppdelat på marknad är Nordnet näst störst i Finland och Norge, samt fjärde störst i Sverige och Danmark. 

– Maj har varit en intensiv börsmånad med fokus på den grekiska krisen och dess verkningar. Spararna har aktivt sett om sina placeringar, och hos Nordnet slogs avslutsrekord både på en enskild dag och på månadsbasis. I statistiken är det tydligt att den svängiga marknaden gynnar algohandeln, det vill säga aktiehandel som utförs av datorer, och många nischade aktörer går framåt, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.
 

Mäklare Marknadsandel
1. SEB 8,5%
2. Credit Suisse 7,8%
3. Nordnet 6,7%
4. Citadel Securities 5,2%
5. Morgan Stanley 4,7%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files