2014-07-30

Megatrend ökar aktiviteten bland fondsparare

Nordnets månadsstatistik för spararnas fondhandel under juli förstärker den rådande megatrenden där fondsparandet vinner mark på aktiesparandets bekostnad.


Världens börser utvecklades generellt sett svagt under första halvan av juli men återhämtade en stor del av fallet under månadens andra hälft. Sammantaget innebar månaden stigande kurser. Stockholmsbörsen påverkades positivt av Riskbankens stora räntesänkning och att flera storbolagsaktier svarade positivt på kvartalsrapporterna. I Sverige sjönk marknadsräntorna och attraktionskraften för ränteplaceringar minskade.

Bland fondspararna hos Nordnet Bank märktes en anmärkningsvärt hög aktivitet. Inte sedan januari har lika många fondsparare gjort affärer men beloppen per affär var något lägre än normalt. Jämfört med samma månad i fjol var det 23 procent fler som gjorde minst en fondaffär och handelsvolymen var över 50 procent högre. Antalet sparare som gjort minst en fondaffär var för andra månaden i rad högre än motsvarande antal för aktieaffärer. Något som aldrig tidigare inträffat hos Nordnet Bank.

De fondtyper som lockat flest sparare under månaden var Sverigefonder och då särskilt småbolagsfonder. Därtill ökade köpen av tillväxtmarknadsfonder, en kategori som varit sval det senaste året. Säljlistan domineras av Rysslandsfonder och olika typer av hedgefonder och högräntefonder.

– Även om det är aktiefonder som flest sparare köper så ser vi att volymerna till olika typer av räntefonder är stora. Detta kan vara ett tecken på att många känner en tilltaganda oro inför börsens fortsättning, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

– Vi är mitt uppe i en megatrend där fondhandeln växer på aktiehandelns bekostnad. Det finns flera orsaker till förändringen bland annat större utbud av lågprisfonder och en ökad efterfrågan på riskspridning. Trenden är stark och av det jag ser nu lär den fortsätta ett bra tag till, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta fonder Mest nettosålda fonder
SKAGEN GLOBAL NORDEA EUROPEAN HIGH YIELD BOND
SKAGEN KONTIKI BRUMMER   MULTI-STRATEGY 2XL
SPILTAN   AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG EAST CAPITAL   TURKISH FUND
DIDNER &   GERGE AKTIEFOND SVERIGE FIDELITY ITALY   FUND
DIDNER &   GERGE SMÅBOLAG BRUMMER MULTI   STRATEGY
AKTIE-ANSVAR   AKTIEFOND SVERIGE EAST CAPITAL   RYSSLANDSFOND
CARNEGIE   EMERGING MARKETS FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD FUND
SEB   BIOTEKNIKFOND NORDEA US HIGH YIELD BOND FUND
LANNEBO   SMÅBOLAG CARNEGIE   STRATEGY FUND A
SPP AKTIEFOND   USA CARNEGIE   RYSSLANDSFOND

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 260 000 svenska konton under juli och fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder.

Sparekonom Nordnet Bank, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
gunther.marder@nordnet.se