2020-10-11

Nordmenn tror Biden vil være best for børsene

1 av 2 nordmenn tror Joe Biden vil være best for børsutviklingen de kommende fire årene. Kun 1 av 5 tror Trump vil være best for aksjemarkedet.

Det viser en ny YouGov-undersøkelse blant 1.000 nordmenn utført for Nordnet foran det amerikanske presidentvalget. 30 prosent svarer «vet ikke»på spørsmålet “Hvilken av kandidatene i det amerikanske presidentvalget tror du er best for børsutviklingen de kommende fire årene?”

Spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem, er noe overrasket over svarene.

– Jeg ville umiddelbart tro at de fleste ville mene at en Trump-seier var best for aksjemarkedet, siden han til stadighet har uttalt at han er veldig opptatt av børsens utvikling, og former politikken deretter. Biden har blant annet uttalt at han vil reversere skattekuttene til Trump om han kommer til makten. Det kan også hende at respondentene har svart mer på vegne av verden og kloden enn aksjemarkedet, uttaler han.  

Undersøkelsen viser videre at svært få norske kvinner tror Trump vil være best for børsutviklingen de kommende fire årene, kun 10 prosent, mot 28 % av mennene.  

Bør investorer bry seg om presidentvalget?

Et relevant spørsmål er om investorer bør bry seg om utfallet av det amerikanske presidentvalget, og ta beslutninger basert på hvem de tror vinner.

– Jeg mener svaret er nei, siden det er så mange variabler i spill her og vanskelig å peke på årsak-virkning-effekter. Motoren i aksjemarkedet er økonomisk vekst og verdiskapning, og den kvernen maler videre nærmest uavhengig av hvem som styrer landet, uttaler spareøkonomen.

Sterkere børs med demokratisk president

Historisk utvikling viser faktisk at børsutviklingen har vært sterkere i perioder med en demokratisk president enn en republikansk president, hvis vi ser på de siste 40 årene.

– Særlig i republikanerens George W. Bush sin presidentperiode fra 2001 til 2009 var USA-børsen svak, med en nedgang på hele 40 prosent for S&P500-indeksen. Den beste børsutviklingen opplevde vi under Bill Clinton sin presidentperiode fra 1993 til 2001, med hele 210 % oppgang for S&P500. Obama sin periode fra 2009 til 2017 var også bra, med 182 % børsoppgang, forteller han.

I Trumps knappe fire år ved roret har S&P500 gitt i overkant av 50 prosent avkastning, som mange vil mene er sterkt, tatt i betraktning vi er midt oppe i en coronakrise og arbeidsledigheten i USA er skyhøy.

Sættem presiserer at det er viktig å ta hensyn til verdsettelsen av børsen ved inngangen til en ny presidentperiode. Demokratiske seire har nemlig sammenfalt med perioder med lave og moderate verdsettelser. Da er det lettere å oppnå god avkastning de påfølgende fire årene.

 

Kilde til avkastning i ulike presidentperioder: CNN: From Reagan to Trump: Here’s how stocks performed under each president.
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.