2014-04-01

Nordnet: avslut, nettosparande och konton i mars

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


I mars gjordes 1 334 898 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 63 567 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 501 300 stycken, motsvarande en ökning med 14 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars preliminärt till 1,3 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Mar 2014 Mar 2013 ett år Feb 2014 en månad
Sverige 614 699 536 400 14,6% 598 029 2,8%
Norge 201 434 156 709 28,5% 198 574 1,4%
Danmark 228 645 140 988 62,2% 213 100 7,3%
Finland 290 120 214 073 35,5% 279 749 3,7%
Totalt 1 334 898 1 048 170 27,4% 1 289 452 3,5%
Snitt per börsdag 63 567 53 752 18,3% 64 473 -1,4%
Aktiva konton 501 300 456 300 9,9% 496 700 0,9%
Nettosparande (MSEK) 1 300 1 100 18,2% 1 200 8,3%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Vi ser en bra aktivitet i marknaden, och våra kunder har under mars ökat antalet affärer med 18% jämfört med samma månad förra året. Det är också roligt att konstatera att vi under månaden har passerat en halv miljon aktiva konton. Bakom dessa konton finns över 400 000 aktiva kunder. Drygt 50% av kundbasen finns i Sverige, men våra övriga nordiska marknader växer i snabb takt. Under fjolåret ökade vår danska kundbas med över 20%, och tidigare i år passerade vi 100 000 finska kunder, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 Vår snittkund är en 43-årig man som bor i en nordisk större stad. Vi ser dock att andelen kvinnliga sparare ökar, om än i långsam takt. Idag är 26% av våra kunder kvinnor – för fem år sedan var andelen 23%, fortsätter Johan Tidestad.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2014 kl 13:30 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 501,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Images