2016-07-19

Nordnet delårsrapport januari-juni 2016

April – juni 2016

  • Rörelseintäkterna minskade med 1 procent till 293,5 MSEK (297,6 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt minskade med 20 procent till 68,5 MSEK (85,3 MSEK)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 20 procent till 0,39 SEK (0,49 SEK)

Januari – juni 2016

  • Rörelseintäkterna minskade med 5 procent till 592,4 MSEK (625,3 MSEK)
  • Periodens resultat efter skatt minskade med 28 procent till 140,5 MSEK (193,9 MSEK)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning minskade med 27 procent till 0,81 SEK (1,11 SEK)

Höjdpunkter från andra kvartalet

  • Lansering av Sveriges billigaste bolån
  • Utnämnda till ”Årets börsmäklare” av Dansk Aktionærforening och ”Bedst i test” av magasinet Tænk Penge
  • Kraftig tillväxt i utlåning, ökning i volym med 23% på tolv månader 
  • Introduktion av kom igång-konto på svenska marknaden med gratis aktiehandel för nya sparare


Ett par ord från vd-Håkan om Q2

Vi stänger böckerna efter en händelserik tremånadersperiod för oss som arbetar med sparande och investeringar. Brexit, hög volatilitet, fortsatt extremt lågt ränteläge och ett stigande oljepris är händelser som har satt stora avtryck på den finansiella scenen under andra kvartalet.

Tre av fyra nordiska börser, med Sverige som undantag, presterade positiv avkastning under perioden och det är ett fortsatt högt intresse för aktiehandel. Våra kunder gjorde under andra kvartalet 5,4 miljoner affärer, vilket är 23 procent fler än samma period förra året. Volatilitet driver aktivitet, och vi upplevde  några av våra mest handelsintensiva dagar någonsin i samband med den brittiska EU-omröstningen mot slutet av kvartalet.

Vår kundtillväxt ligger på en hög stabil nivå. Under de senaste tolv månaderna har vår kundbas vuxit med 13 procent, och 523 000 nordiska sparare har nu valt att anlita Nordnet som sin finansiella partner. Nettosparandet för kvartalet uppgår till 4,2 miljarder, vilket är den högsta kvartalsnoteringen sedan början av 2015. Vår låneverksamhet går riktigt starkt, och på ett år har utlånat belopp ökat med 23 procent till 7,6 miljarder. I april lanserade vi Sveriges billigaste bolån, och produkten har fått en bra start. Hittills har vi lånat ut närmare 250 miljoner till bostadsköpare på den svenska marknaden.

Vår underliggande tillväxt är stark och viktiga nyckeltal som kundtillväxt, sparande, utlåning och affärer pekar åt rätt håll. Trots detta är våra intäkter något lägre än andra kvartalet 2015. De största förklaringarna är mindre ränteintäkter på grund av lägre marknadsräntor, samt ett minskat provisionsnetto. Det lägre provisionsnettot har sin förklaring i att kunder med lägre priser har stått för en större del av omsättningen samt att vi har sänkt våra priser för aktiehandel. Givet nuvarande marknadsläge, med låga räntor och ett lägre pris på aktiehandel, är det motiverat med en försiktighet på kostnadssidan, och våra kostnader för den senaste tremånadersperioden är på en lägre nivå än de närmast föregående kvartalen. Framåt har vi för avsikt att bibehålla eller sänka våra kostnader från nuvarande nivå.

Nordnet fyller 20 år i augusti, och ända sedan starten 1996 har vi stått för att demokratisera aktiehandeln och ge vanliga människor tillgång till börsen på samma villkor som proffsen. I maj lanserade vi ett erbjudande på den svenska marknaden där de kunder som har högst 80 000 kronor i sparande samt är medlemmar på Shareville får möjlighet till gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen. För den som vill bli framgångsrik på börsen är låg prisnivå och hög kunskapsnivå en vinnande kombination. På Shareville finns kunniga diskussioner, närhet till marknaden och framför allt ett öppet redovisande av vilka transaktioner medlemmarna i nätverket gör, med sina egna pengar. Det skapar en trovärdighet som är unik. Vi vill sänka tröskeln för kunder som är i början av sin spararkarriär och maximera möjligheten till bra värdeutveckling. I det korta perspektivet ger det oss lägre intäkter, men på sikt tror vi att vi att detta kommer att öka takten i inflödet av nya kunder.

Tack för ordet. Jag finns på twitter om du har frågor eller reflektioner du vill dela med dig av.

Håkan Nyberg

@CEONordnet

Ps. Vår tjänst fortsätter att uppmärksammas genom ett antal externa utmärkelser. I Danmark har vi av Dansk Aktionærforening utsetts till ”Årets börsmäklare” för åttonde året i rad, och vårt pensionserbjudande har utsetts till ”Bedst i test” av magasinet Tænk Penge, Danmarks motsvarighet till Råd & Rön. Vår finska landschef Niklas Odenwall har av Management Events utnämnts till ”Influencer of the year”.

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Håkan Nyberg och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor tisdagen den 19 juli 2016 klockan 10:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online.

Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5664 2662 (Sverige) eller +44 2030 089 819 (UK).

Följ presentationen på https://wonderland.videosync.fi/2016-07-19-nordnet-q2-report

För mer information, kontakta:

VD Håkan Nyberg, + 46 703 97 09 04, hakan.nyberg@nordnet.se

CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, jacob.kaplan@nordnet.se

Denna information är sådan som Nordnet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016 kl. 08:00 CET.


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.