2023-02-08

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II

Nordnet emitterar primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II i syfte att optimera kapitalstrukturen. Emissionen avser 300 miljoner kronor.

Obligationerna har en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år, och en rörlig ränta om 3M STIBOR + 500 baspunkter. Likviddag är den 14 februari 2023. Nordnet avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

– Emissionen är ett steg i det löpande arbetet att optimera Nordnets långsiktiga kapitalstruktur, samtidigt som det ger oss stabilitet och utrymme för framtida tillväxt, säger Lennart Krän, CFO på Nordnet.

Nordea har agerat som bookrunner och Gernandt & Danielsson som juridiskt ombud i samband med obligationsemissionen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.