2010-08-20

Nordnet erbjuder derivat i kapitalförsäkringar

Från och med fredagen den 20 augusti är det möjligt att handla derivat i en kapitalförsäkring hos Nordnet. De derivat som tillgängliggörs för handel är warranter, turbowarranter, certifikat och minifuturer. I ett senare skede kommer även handel med optioner att tillkomma.

Inom ramen för den mycket populära sparformen kapitalförsäkring har det tidigare endast varit möjligt att handla med i huvudsak aktier och fonder. Derivathandel har inte varit tillåtet, vilket har berott på tolkningen av en skrivning i försäkringsrörelselagen (FRL 7 kap, 17b§). Tolkningsfrågan har tidigare varit föremål för diskussioner mellan Finansinspektionen och branschen.

Den 1 april 2011 träder en ny försäkringsrörelselag i kraft, och i specialmotiveringen till den nya lagen görs även vissa klarlägganden beträffande hur den nuvarande lagen ska tolkas. Tolkningen går i linje med den branschen tidigare har framfört, vilket betyder att derivathandel i kapitalförsäkringar är tillåtet redan innan den nya lagen träder i kraft.

– Det är skönt att ha fått det här klarläggandet och att kunna lägga den här frågan till handlingarna. Vi kan nu erbjuda handel med derivat i kapitalförsäkringar, och i ett första skede släpper vi på warranter, certifikat, minifuturer och turbowarranter. Inom kort kommer vi också erbjuda handel med standardiserade optioner, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Både certifikat och warranter är starkt växande placeringsformer. På ett år har handeln med warranter ökat med 20 procent och handeln med certifikat med så mycket som 600 procent.

– Det här ger våra kunder stor flexibilitet beträffande sparalternativ, men förändringen kommer också att gynna spararkollektivet i stort. Jag tror att konkurrensen kommer att hårdna och att utbudet på marknaden för certifikat och warranter kommer att växa. De stora vinnarna är så klart spararna, säger Johan Tidestad.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Johan Tidestad, Sverigechef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Siffrorna avseende handel med warranter och certifikat bygger på officiell information från marknadsplatserna NasdaqOMX och NDX avseende januari-juli 2010 jämfört med samma tidsperiod 2009.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files