2022-02-18

Nordnet har genomfört återköp av egna aktier

Nordnet AB (publ) (”Nordnet”) har under perioden 10-15 februari 2022 återköpt sammanlagt totalt 215 413 aktier, i syfte att säkerställa delar av Nordnets förpliktelser med anledning av bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Genomsnittspriset avseende förvärvade aktier uppgår till 150,14 kronor per aktie och totalt belopp uppgår till 32 341 091 kronor. Återköpen har skett på Nasdaq Stockholm.

Nordnet innehade inte tidigare några egna aktier, varför Nordnets totala innehav efter genomförda återköp uppgår till 215 413 aktier. Det totala antalet aktier i Nordnet uppgår till 250 000 000.

Återköpen har genomförts enligt följande:

Datum Antal aktier, aggregerad volym Genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-02-10 30 000 147,7470 4 432 410
2022-02-12 90 000 151,2870 13 615 830
2022-02-14 90 000 149,5763 13 461 867
2022-02-15 5 413 153,5163 830 984

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.