2022-12-08

Nordnet inför ränta på ISK och kapitalförsäkring

Den 24 november meddelade Riksbanken att styrräntan höjs till 2,50 procent från tidigare nivå på 1,75 procent, med verkan från 30 november.

Till följd av höjningen justerar Nordnet sina räntor och inför bland annat ränta på investeringssparkonto (ISK) samt kapitalförsäkring. Samtliga nedan justeringar träder i kraft 1 januari 2023, exklusive räntan för sparkonto där höjningen trädde i kraft 28 november.

Inlåningsräntor Från Till
Bas (ISK och kapitalförsäkring) 0% 0,25%
Bas (aktiedepå) 0% 0%
Private Banking (ISK och kapitalförsäkring) 0% 1%
Private Banking (aktiedepå) 0% 0%
Active Trader (ISK, kapitalförsäkring, aktiedepå) 0% 2%
Sparkonto, behållning under 1 MSEK 0,25% 1%
Sparkonto, behållning över 1 MSEK 0,75% 1,50%

– Med de ändringar vi gör nu har vi konkurrenskraftiga räntor för alla kundtyper, inklusive ett schysst sparkonto samt en väldigt bra inlåningsränta på investeringssparkonto och kapitalförsäkring, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

– Nordnets ursprung och kärna är aktiehandel och vi ska alltid ha det bästa erbjudandet för tradingkunder. Det handlar om produkt, pris och service men också om räntenivåer. Med de räntejusteringar vi nu gör har vi Sveriges bästa inlåningsränta för de mest engagerade investerarna, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Särskild information om insättningsgaranti

Kontanta medel på ISK, aktiedepå och sparkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavaren enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.