2021-09-24

Nordnet inkluderer som den første investeringsplatform i Danmark EU’s rangordning af fondes bæredygtighed

Nordnet bliver den første investeringsplatform i Danmark, der inkluderer EU’s nye kategorier for fondes bæredygtighed.

Den såkaldte disclosureforordning er en del af EU’s lovgivning om bæredygtighed for aktører på det finansielle marked. Forordningen opstiller krav til en række oplysninger om bæredygtighed, der skal leveres om finansielle produkter som f.eks. fonde. Det overordnede formål er at gøre det lettere for investorerne at sammenligne, hvor bæredygtige forskellige investeringsmuligheder er – og på sigt hermed dirigere kapitalstrømme til bæredygtige investeringer.

De fonde, der fremmer eller sigter mod bæredygtige investeringer, kan rangordnes i to forskellige kategorier – artikel 8 eller artikel 9 – afhængigt af målet for graden af bæredygtighed.

  • Artikel 8: Fonden fremmer miljømæssige eller sociale forhold, men har ikke bæredygtighed som et overordnet mål. Omtales også som ”lysegrønne fonde”.
  • Artikel 9: Fondens formål er at investere bæredygtigt. Omtales også som ”mørkegrønne fonde”.

Det aktuelle artikelnummer (8 eller 9) og den relevante farve (lysegrøn eller mørkegrøn) vises nu på Nordnets sider for fonde og indgår endvidere som et søgekriterie i fondsscreeneren. Fonde, der ikke tilhører nogen af disse kategorier, vises som ”uden klassifikation”.

Anne Buchardt, landechef i Nordnet, siger:

”Der findes i dag en række forskellige måder at rangordne bæredygtige fonde udviklet af en række private aktører. Ambitionerne har været gode, men det har ført til udfordringer for de investorer, der ønsker at investere bæredygtigt, da klassifikationerne har været meget forskellige. Med den nye EU-klassifikation får vi en fælles europæisk standard, som man kan forholde sig til. Det forventer jeg, vil gøre det lettere for investorer med bæredygtige ambitioner.”

Den nye kategorisering fra EU lanceres i dag på Nordnets handelsplatform. På Nordnets app rulles oplysningerne løbende ud fra næste uge. Nordnet har lidt over 3.000 fonde og ETF’er på platformen. Af disse er omkring 24 procent lysegrønne og overholder artikel 8, mens to procent er mørkegrønne og overholder artikel 9.

Anne Buchardt, landechef i Nordnet, siger:

”Det føles godt at være den første investeringsplatform i Danmark og Norden, der stiller EU’s nye klassifikation for bæredygtighed af fonde til rådighed for vores kunder. Vores ambition er at være førende, når det kommer til bæredygtige investeringer. For os betyder det, at vi skal have det største udvalg af bæredygtige investeringsmuligheder, herunder omfattende og god information, så vores kunder kan investere bæredygtigt, hvis de ønsker det.”

Sigga Nolsøe

Kommunikationschef Nordnet Danmark
Tel: 31 54 36 51, mail: sigga.nolsoe@nordnet.dk