2021-08-01

Nordnet kundene øker sin eierandel i Kahoot!

Etter en juli måned med selskapspresentasjoner har børsene jevnt steget oppover i takt med gode selskapstall. Dette har Nordnet kunder tilpasset seg og nettokjøper aksjer for over 519 millioner kroner i juli.

Private investorer hos nettmegleren Nordnet omsatte aksjer for 21 milliarder kroner i juli og netto ble det kjøpt for 519 millioner kroner. Kahoot! troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 191 millioner. Telenor topper salgslisten, med et nettosalg på 105 millioner kroner.

  • Et selskap som har hatt en eventyrlig reise så langt i 2021 er MPCC Containerships. Med stor etterspørsel etter varer og tjenester, kombinert med for få containere tilgjengelig har selskapet steget kraftig hittil i år. Det er også den mest omsatte aksjen i juli måned, med en omsetning på 1,22 milliarder kroner.
  • I starten av juli kom Kahoot med sin lenge diskuterte markedsoppdatering. Etter en veldig svak start på året, med innsidesalg hjørnesteinsinvestor Jan Haudemann Andersen var forventningene til veksten dempet. Til tross for at selskapet leverte til sin foreløpige guiding falt selskapet over 20 prosent på fremleggelsen. Bekymringen for lavere vekst fremover og fortsatt høy prising har preget aksjen de siste månedene og således har selskapet fått barbert sin børsverdi med over 60 prosent så langt i år. Nordnet sine kunder er derimot motsyklsike og har fortsatt å vekte seg opp i aksjen gjennom sommermånedene.
  • Mye av grunnen til dette er nok Eilert Hanoa og Softbank som har økt sine posisjoner gjennom måneden. Hanoa og Softbank har kjøpt aksjer for over 350 millioner de siste månedene.
  • Man ser også at kundene kjøper trause verdiaksjer som Orkla og Aker. Dette er selskaper med stabil inntjening og utbytte, som i 2021 virkelig har vært favorisert på Oslo Børs.
  • I tillegg til å være den mest omsatte aksjen i juli måned, fortsetter våre kunder å kjøpe MPCC Container Ships. Selv om selskapet har falt litt fra sine tidligere toppnivåer, har aksjekursen den siste uken igjen startet å løpe nordover, sier Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

 

Juli måned har vært preget av selskapspresentasjoner verden over. I brede trekk har vi sett veldig gode tall fra de store teknologikjempene i USA. Facebook, Apple, Microsoft, Amazon og Google har alle levert tall langt over det markedet hadde forventet. Google leverte blant annet en omsetningsvekst år over år på 62 prosent og økte sin bunnlinje med 270 prosent, som for et av verdens største selskaper må sies å være enormt imponerende. Det samme kan sies om Apple, som viste til veldig god vekst i omsetning og inntjening. Dette har bidratt til å løfte de amerikanske indeksene til nye All-Time-Highs gjennom juli måned.

Inflasjonen ser heller ikke ut til å gi seg med det første. Selv om Fed sjef Jerome Powell innrømmet at inflasjonen sannsynligvis vil være høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent i en tid fremover, fastholder de fortsatt på at dette er forbigående. Dette har blant annet ført til at de lange amerikanske statsrentene er ned over 14 prosent i juli måned og er nede på nivåer vi så i februar måned igjen. Ser man derimot på realrentene, så er de i skrivende stund på -3,5 prosent, noe som må sies å være meget spesielt og noe vi ikke tidligere har vært vant med over tid. Som en konsekvens av at lange renter har falt, har også den mer teknologitunge delen av markedet fortsatt momentum. Dette ser man blant annet på teknologitunge Nastaq børsen i USA, som er opp over 3 prosent i juli måned. Det samme mønsteret gjenkjennes ikke på Oslo børs, der heller de tunge verdiselskapene har fortsatt sin gode trend fra tidligere i år.

Nordnets kunder har i juli måned brukt tiden på å kjøpe seg opp i selskaper som både har vekstimpulser og er eksponert mot syklisk industri. Her kan man nevne Kahoot, Orkla og Aker BP.

  • Orkla økte driftsinntektene med over 6 prosent, men falt dagen rapporten kom da markedet hadde forventet mer. Våre kunder har derimot ansett kursreaksjonen som en kjøpsmulighet og fortsatt å kjøpt seg opp i aksjen etter kvartalsleveringen.

På salgstoppen troner Telenor, Norsk Hydro og Gjensidige som de mest solgte aksjene i juli måned.

  • Tallene til Norsk Hydro var veldig gode og bedre enn hva analytikerne hadde forventet på forhånd. Blant annet kom selskapet med et justert driftsresultat på 6,6 milliarder kroner, opp fra 2,2 milliarder på samme tid i fjor. Aksjekursen har også opplevd positiv medvind så langt i år og begynner å nærme seg nivåer sist sett i 2018. Selv om markedsutsiktene per i dag ser rosenrøde ut, velger altså Nordnet kundene å selge seg ned, noe jeg anser som en gevinstsikring etter mange måneder med oppgang.
  • Telenor på sin side har opplevd kraftige reaksjoner etter at de besluttet å tre ut i fra Myanmar. Dette er kritikk som først og fremst omhandler politikk og spesielt brukerdata rettigheter. Samtidig har hele satsningen til Telenor i Asia vist seg å være et kostnadssluk og strategisk er nok det å kvitte seg med disse divisjonene på sikt en god beslutning, avslutter Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Mest Kjøpt

Selskap Kjøp i kroner
KAHOOT! ASA 191 939 852
ORKLA 113 764 913
AKER BP 108 322 860
MPC CONTAINER SHIPS 95 932 354
SCATEC ASA 74 195 343
DNB BANK ASA 61 366 527
REC SILICON 59 108 564
FRONTLINE 32 884 420
SUBSEA 7 25 223 757
EQUINOR 21 762 087

Mest Solgt

Selskap Salg i kroner
TELENOR -105 938 286
NORSK HYDRO -61 517 336
GJENSIDIGE FORSIKRING -41 631 434
NEL -35 695 507
LERØY SEAFOOD GROUP -19 511 700
NORWAY ROYAL SALMON -19 497 437
NORWEGIAN FINANS HOLDING -18 278 148
SAS AB -17 652 993
SCHIBSTED SER. A -16 485 116
AKER CARBON CAPTURE ASA -15 984 245

Mest Omsatt

Selskap Omsatt i kroner
MPC CONTAINER SHIPS 1 262 827 045
KAHOOT! ASA 1 104 558 730
REC SILICON 935 473 730
NORDIC SEMICONDUCTOR 822 539 862
NORSK HYDRO 715 691 239
SCATEC ASA 531 839 936
SEADRILL 504 853 552
EQUINOR 462 537 141
AKER BP 445 967 934
GOLDEN OCEAN GROUP 386 121 414

For mer informasjon, kontakt:
Mads Johannesen, Investeringsøkonom Nordnet Norge, tel. 936 583 83
E-mail: mads.johannesen@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.