2007-11-19

Nordnet lanserer Investeringskonto Link – en unik skatteeffektiv spareløsning i aksjer og fond

I dag lanseres Nordnet Investeringskonto Link– en unik skatteeffektiv spareløsning i aksjer og fond. Dette er Nordnets første skritt inn i markedet for pensjonssparing i Norge, og i løpet av årene som kommer vil Nordnet lansere flere produkter innenfor dette området.

”Vi er svært fornøyde med å lansere dette produktet i Norge, og vet at våre kunder lenge har etterspurt et slikt produkt. Med Nordnet Investeringskonto Link kan kundene på en bedre måte ta hånd om sin langsiktige sparing både i aksjer og fond, og lettere gjøre endringer i sine verdipapirporteføljer uten at det utløser skatteplikt”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

Nordnet utfordrer med dette de tradisjonelle forsikringsaktørene både på tjenestetilbud og priser. En stor fordel med Nordnets løsning er at man kan handle enkeltaksjer innenfor kapitalforsikringen.

”En av de viktigste forutsetningene for å kunne stimulere til aksjesparing, er at folk oppfatter det som skattemessig fornuftig, enkelt og oversiktlig. AksjeNorge har lenge ønsket et produkt som tilfredsstiller de kriteriene. Nordnet har her kommet opp med en veldig god løsning”, sier daglig leder John Peter Tollefsen i stiftelsen AksjeNorge.

Nordnet Investeringskonto Link er et kapitalforsikringsprodukt med fritt investeringsvalg, og tilbys av forsikringsselskapet Nordnet Pensjonsforsikring. Kundene benytter Nordnets eksisterende handelstjenester til å forvalte sin egen kapital, og vil kunne investere i en rekke aksjer og fond. I motsetning til vanlig aksje og fondshandel, utløses ikke skatteplikten ved salg av aksjer og fond, men kundene nyter godt av en utsatt skattefordel til de velger å ta ut penger fra kontoen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Files