2021-05-04

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 5 652 100 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 297 500 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av april till 1 421 600 vilket är 32 900 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 9,3 miljarder SEK och sparkapitalet till 677 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av april till 22,6 miljarder SEK.

April Mars Förändring April Förändring
2021[1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 421 600 1 388 700 2,4% 1 027 900 38,3%
Nettosparande (Mdr SEK) 9,3 9,4 -0,9% 6,2 50,3%
Sparkapital (Mdr SEK) 677 648 4,5% 390 73,4%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 11,4 11,1 2,7% 6,1 86,6%
Bolån 7,2 7,0 2,9% 5,1 43,1%
Privatlån 4,0 4,0 0,3% 4,1 -1,4%
Total utlåning 22,6 22,1 2,3% 15,2 48,6%
Antal avslut[3]
Sverige 2 231 600 2 544 700 -12,3% 1 917 700 16,4%
Norge 1 340 700 1 856 100 -27,8% 1 172 400 14,4%
Danmark 1 030 700 1 341 600 -23,2% 833 300 23,7%
Finland 1 049 100 1 388 500 -24,4% 1 130 800 -7,2%
Totalt 5 652 100 7 130 900 -20,7% 5 054 200 11,8%
Andel avslut utanför hemmamarknad 27,8% 31,0% -3,2% 21,4% 6,3%
Snitt antal avslut per handelsdag 297 500 310 000 -4,0% 266 000 11,8%

[1] Siffrorna avseende april 2021 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.