2024-05-06

Nordnet: Månadsstatistik april

I april gjordes 4 622 900 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument av Nordnets kunder, vilket motsvarar
222 300 avslut per börsdag. Nya kunder i april uppgick till 17 500 och och antalet nya kunder under 2024 är
75 900. Det totala antalet kunder uppgick i slutet av april till 1 938 800. Nettosparandet i april var 5,8 miljarder SEK och det totala nettosparandet under 2024 är 24,3 miljarder SEK. Sparkapitalet den sista april var 924 miljarder SEK och utlåningen 31,0 miljarder SEK.

April Mars Förändring April Förändring
2024[1] 2024 en månad 2023 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 938 800 1 921 300 0,9% 1 761 400 10,1%
Nettosparande (Mdr SEK) 5,8 6,7 -13,4% 2,3 152,2%
Sparkapital (Mdr SEK) 924 905 2,1% 761 21,4%
varav inlåning (Mdr SEK) 68 66 4,1% 73 -6,1%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 16,0 15,9 0,7% 13,1 22,6%
Bolån 11,2 11,2 0,0% 10,9 2,5%
Privatlån 3,7 3,8 -1,5% 4,0 -6,1%
Total utlåning 31,0 30,9 0,2% 28,0 10,7%
Antal avslut[3]
Sverige 1 930 900 1 731 600 11,5% 1 382 800 39,6%
Norge 926 600 812 600 14,0% 690 800 34,1%
Danmark 872 500 958 800 -9,0% 674 200 29,4%
Finland 892 900 774 700 15,3% 675 700 32,1%
Totalt 4 622 900 4 277 700 8,1% 3 423 500 35,0%
Andel avslut utanför hemmamarknad 27,6% 30,4% -2,8% 26,9% 0,8%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 94 200 88 800 6,1% 79 000 19,2%
Norge 44 100 43 900 0,5% 41 900 5,3%
Danmark 41 500 50 500 -17,8% 39 700 4,5%
Finland 42 500 38 700 9,8% 37 500 13,3%
Totalt 222 300 221 900 0,2% 198 100 12,2%

[1] Siffrorna avseende april 2024 är preliminära.
[2] Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
[3] Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
[4] Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.