2021-06-02

Nordnet: Månadsstatistik maj

I maj gjordes 5 604 500 avslut i marknadsnoterade finansiella instrument bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 296 100 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick vid utgången av maj till 1 448 300 vilket är 26 700 fler än föregående månad. Nettosparandet uppgick till 5,2 miljarder SEK och sparkapitalet till 680 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av maj till 22,4 miljarder SEK.

Maj April Förändring Maj Förändring
2021[1] 2021 en månad 2020 ett år
Kunder och sparande
Antal kunder 1 448 300 1 421 600 1,9% 1 051 200 37,8%
Nettosparande (Mdr SEK) 5,2 9,3 -44,1% 4,0 30,0%
Sparkapital (Mdr SEK) 680 677 0,5% 410 66,0%
Utlåning (Mdr SEK)
Portföljbelåning[2] 10,9 11,4 -4,4% 6,3 73,8%
Bolån 7,4 7,2 3,0% 5,2 43,5%
Privatlån 4,0 4,0 0,7% 4,1 -0,2%
Total utlåning 22,4 22,7 -1,1% 15,5 44,4%
Antal avslut[3]
Sverige 2 262 000 2 231 600 1,4% 1 762 700 28,3%
Norge 1 285 600 1 340 700 -4,1% 1 155 800 11,2%
Danmark 1 051 400 1 030 700 2,0% 763 500 37,7%
Finland 1 005 500 1 049 100 -4,2% 865 300 16,2%
Totalt 5 604 500 5 652 100 -0,8% 4 547 300 23,2%
Andel avslut utanför hemmamarknad 28,6% 27,8% 0,8% 23,1% 5,5%
Snitt antal avslut per handelsdag[4]
Sverige 116 000 117 500 -1,3% 95 300 21,7%
Norge 71 400 70 600 1,1% 60 800 17,4%
Danmark 58 400 57 300 1,9% 40 200 45,3%
Finland 50 300 52 500 -4,2% 45 500 10,5%
Totalt 296 100 297 900 -0,6% 241 800 22,5%

1 Siffrorna avseende maj 2021 är preliminära.
2 Exklusive belåning mot pantsatta likvida medel.
3 Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt andel avslut utanför hemmamarknaden.
4 Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut per marknad dividerat med antal handelsdagar då respektive börs var öppen.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.