2022-02-09

Nordnet och Öhman lanserar ”The Re:turn Initiative”

Nordnet och Öhman presenterar idag The Return Initiative, vilket går ut på att 0,10 kr per aktieaffär som görs på Nordnets plattform doneras till ett antal organisationer som arbetar med miljö och klimat.

Inom ramen för The Return Initiative donerar Nordnet och bolagets största ägare Öhman tillsammans 0,10 kr per aktieaffär som under 2022 görs på Nordnets plattform till organisationer som arbetar med att lösa utmaningar kopplade till miljö och klimat. Tre organisationer har valts ut per land där Nordnet har verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland – och Nordnets kunder kommer att få rösta om hur pengarna ska fördelas mellan de organisationer som medverkar.

– Det känns riktigt kul att kunna presentera det här initiativet. Som alla förstår är ambitionen inte att rädda världen på egen hand. Det här är vårt sätt att visa att alla kan göra någonting för att tackla de klimatutmaningar vi står inför. Min förhoppning är att våra kunder ska engagera sig och rösta hur de tycker att pengarna ska fördelas mellan deltagande organisationer, samt naturligtvis att de pengar vi donerar ska göra nytta, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tre organisationer som har utsetts i Sverige är Håll Sverige Rent, KTH Climate Action Centre samt Stiftelsen för Östersjölaxen. Antalet affärer kommer att sammanställas kvartalsvis, och utbetalningarna göras fyra gånger per år med start i april 2022. Den totala donationen kommer först att fördelas i relation till antal affärer per land, och därefter till organisationerna i förhållande till antal röster på respektive marknad. Som jämförelse gjordes cirka 72 miljoner affärer på Nordnets plattform under 2021, vilket betyder att bidraget till organisationerna räknat på föregående års siffror hade uppgått till 7,2 miljoner kronor.

– På Nordnet har vi gett oss själva uppgiften att bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar, där en naturlig del är verktyg för hållbart sparande. Men vi jobbar också på olika sätt för att försöka förändra samhället i en positiv riktning inom de områden vi kan påverka. Det handlar först och främst om initiativ inom vårt kärnområde, som till exempel att driva frågan om privatekonomi i skolan eller att få på plats schysstare villkor för Sveriges pensionssparare. Men vi stöttar också t.ex. initiativ som syftar till att lära barn och ungdomar programmering, och med Return Initiative presenterar vi vårt första projekt inriktat på miljö och klimat. Förhoppningsvis kan det inspirera andra företag att tänka i liknande banor, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Omröstningsperioden startar idag 9 februari och kommer att pågå till 28 februari. Mer information och röstningsformulär finns tillgängligt på http://nordnet.se/se/kampanjer/return-initiative

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef

0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.