2019-03-22

Nordnet publicerar års – och hållbarhetsredovisning för 2018

Från och med idag, fredagen den 22 mars 2019, finns års – och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

– 2018 blev ett händelserikt år, såväl ur Nordnets som spararnas perspektiv. Det har varit stora svängningar på de nordiska börserna, och under vissa perioder kraftigt negativ utveckling. Spararna har dock inte passivt följt utvecklingen från läktarplats, utan varit mycket aktiva och sett över sina placeringar i rekordhög omfattning. Nordnets egen agenda har varit minst lika innehållsrik som spararnas med ett antal produktlanseringar och partnerskap samt en kraftig tillväxt i kunder och sparande, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet.

Höjdpunkter under året 

 • Nya app för Android och iPhone lanseras på alla nordiska marknader, tredubblad rating i app store 
 • Satsningen på digitala rådgivningstjänster fortsätter, under året introduceras Nordnet Smarta Portföljer 
 • Nordnets aktielåneprogram lanseras, vinner pris för ”Årets Sparinnovation” av Privata Affärer 
 • “Årets börsmäklare i Danmark 
 • Förvärv av Netfonds – bildar Norges ledande digitala bank för sparande och investeringar 

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2018 

 • Rörelseintäkterna ökade med 5 procent och uppgår till 1 310,4 (1 244,0) MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med 29 procent till 141,2 (200,2) MSEK 
 • Årets resultat efter skatt minskade med 29 procent och uppgick till 118,1 (167,3) MSEK
 • Kundbasen ökade med 14 procent till 765 200 (669 300) kunder
 • Nettosparandet uppgår till 23,5 (17,3) mdr SEK

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2018 

 • Vi klimatkompenserar för alla våra växthusgasutsläpp, som under 2018 uppgick till 254 ton CO2e, en minskning med 14 procent jämfört med 2017
 • 31 procent av fondsparandet är placerat i hållbara fonder (4-5 jordglober enligt Morningstars hållbarhetsbetyg)
 • Könsfördelningen på Nordnet är 38 (36) procent kvinnor och 62 (64) procent män. Andelen kvinnor med personalansvar har ökat med 7 procentenheter i jämförelse med 2017, och uppgår till 47 procent

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.