Investera i dig själv.

Vilka vi är

Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare.

Nordnet har 600 anställda och vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Senaste rapporten

Läs Nordnets kvartals- och årsrapporter.

Vår vision

Den bästa investeraren du kan bli.

Nettosparande Sparkapital Kunder Avslut Utlåning Rörelseresultat
9,4 mdr SEK 354 mdr SEK 854 800 13 518 200 14,6 mdr SEK 211,1 MSEK

*Siffrorna gäller perioden januari – juni 2019

Kalender

25okt08:00Januari-september 2019 delårsrapport08:00

31jan08:00Bokslutskommuniké 201908:00

20mar08:00Års- och hållbarhetsredovisning 201908:00

Nordnet i sociala medier

Kontakta oss

Karriär
Carina Tovi
Chief Operations Officer
Generellt & Press
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X