2021-03-24

Nordnet publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Från och med idag, onsdagen den 24 mars 2021, finns års- och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

–   2020 går till historien som det starkaste året i Nordnets historia. Det stora intresset för börsrelaterat sparande samt en stark digitaliseringstrend där konsumenter väljer digitala plattformar istället för traditionella aktörer, i kombination med Nordnets moderniserade plattform, har lett till rekordsiffror över hela linjen. Vi har sett ett rekordhögt inflöde av nya kunder och nettosparande, och nya högstanivåer för sparkapital och utlåning. Med en kraftig intäktstillväxt och i princip oförändrade kostnader når Nordnet för helåret ett justerat rörelseresultat på 1,6 miljarder kronor, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.
 

Höjdpunkter under året

 • Nordnet noteras på Stockholmsbörsen – första handelsdag 25 november
 • Höga intäkter och kostnadskontroll ger bästa finansiella resultatet i Nordnets historia
 • Handelsrekord och Nordens största mäklare – högst omsättning på nordiska börser 2020
 • Rekordhögt inflöde av nya kunder och nettosparande, och nya högstanivåer för sparkapital och utlåning
 • Lansering av fyra nya internationella indexfonder under eget namn
 • Succé för det nya aktiesparkontot i Finland – Nordnet har störst marknadsandel i slutet av året
   

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2020

 • Rörelseintäkterna under ökade med 70 procent och uppgår till 2 678,7 (1 573,4) MSEK
 • Justerat rörelseresultatet ökade med 318 procent och uppgick till 1 575,9 (376,8) MSEK
 • Sparkapital uppgick till 565 (394) mdr SEK per den 31 december 2020
 • Kundbasen ökade med 34 procent till 1 221 500 (913 600) kunder
 • Nettosparandet uppgår till 82,1 (20,9) mdr SEK
   

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2020

 • Nordnets verksamhet är klimatpositiv, och vi kompenserar för 110 procent av våra växthusgasutsläpp. Utsläppen under året uppgick till 153 ton CO2e; en minskning med 37 procent jämfört med 2019
 • 37 procent av fondsparandet är placerat i hållbara fonder (4-5 jordglober enligt Morningstars hållbarhetsbetyg)
 • Fortsatt utveckling av produkter för hållbart sparande. ESG-data för ETF:er lanserat under 2020
 • Könsfördelningen på Nordnet är 36 (36) procent kvinnor och 64 (64) procent män. Andelen kvinnor med personalansvar har ökat med 4 procentenheter i jämförelse med 2019, och uppgår till 38 procent

Denna information är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.