2015-04-02

Nordnet tutki: 73 % katsoo, että miehellä on ensisijainen vastuu yhteisestä taloudesta


Nordnet Pankki tutki sukupuolten välisiä eroja sijoittamisessa. Tutkimuksesta kävi ilmi, että miehistä 45 prosentilla on sijoituksia, kun naisilla luku on vain 33 prosenttia. Sekä naisilla että miehillä tavallisin sijoituskohde on sijoitusrahastot, mutta naisilla pankkitili tulee jo toiseksi. Miehillä toisena tulevat suorat osakesijoitukset. Naiset karttavat siis riskiä siinä missä miehet hakevat sitä. Yli seitsemän kymmenestä suomalaisesta pitää riskiä hakevaa miestä ensisijaisena vastuunkantajana yhteisen talouden tuloista.

– Kyselyyn vastanneet joutuivat valitsemaan joko naisen tai miehen ensisijaiseksi vastuunkantajaksi yhteisestä taloudesta. Miten itse olisit vastannut tällaiseen kysymykseen? Täysin tasa-arvoisessa maailmassa vastaukset olisivat jakautuneet tasan, Nordnet Suomen talousasiantuntija Martin Paasi toteaa.

– Naiset kuitenkin haluavat kantaa vastuunsa: naisista jopa 41 prosenttia katsoivat tehtävän ensisijaisesti kuuluvan heille, miehistä vain vajaa 14 prosenttia katsoivat talousvastuun kuuluvan naisille, Paasi jatkaa.

Itä- ja pohjoissuomalaisten keskuudessa 30 prosenttia vastanneista katsoo vastuun kuuluvan naisille, kun taas Länsisuomessa lukema on vain 24 prosenttia.

– Oli vastuunkantaja kuka tahansa, pitkäaikaissäästäjän tulisi aina sijoittaa säästönsä osakkeisiin, esimerkiksi rahastojen kautta. Vain siten saa merkityksellistä vetoapua talouteensa. Lisäksi osakesijoitusten riski pienenee ajan kuluessa, Paasi huomauttaa.

Vastanneista 61 prosentilla ei kuitenkaan ollut sijoituksia ollenkaan. Merkittävimmäksi syyksi molemmat sukupuolet listaavat sen, että rahaa ei riitä sijoitettavaksi (miehet 59 % ja naiset 60 %).

– Myös pienillä summilla voi lähteä liikkeelle. Jos esimerkiksi 25-vuotias säästäisi edes 50 euroa kuukaudessa ja saisi keskimäärin 7 prosentin vuotuisen osaketuoton sijoituksillensa, säästöt kasvaisivat 120 000 euroon eläkeikään mennessä, Paasi huomauttaa.

Toiseksi yleisin syy sijoitusten puuttumiselle on kiinnostuksen puute ja kolmantena tulee osaamattomuus. Enemmistö (77 %) ei myöskään säästä lapsillensa ja niistä jotka säästävät, moni (63 %) hukkaa tuoton saamisen mahdollisuuden jättämällä säästöt pankkitilille.

– Nykymenolla kaikkia pitäisi kiinnostaa säästäminen. Jatkuvan kuukausisäästämisen aloittaminen tehokkaisiin osakeindeksirahastoihin on helppoa ja tehokasta, Paasi kuittaa.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö CINT ajalla 19.–25.3.2015. Kyselyyn vastasi 1 030 20–70-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali +/-3 %.

Lisätietoja antaa:
Martin Paasi, Nordnet Suomen talousasiantuntija
050 591 8292 / martin.paasi@nordnet.fi

Nordnet is a Nordic online bank with about 533,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.