2019-02-01

Nordnets bokslutskommuniké 2018

Idag publicerar Nordnet bokslutskommuniké för januari-december 2018. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

– Intäktsmässigt är perioden oktober-december vårt starkaste kvartal någonsin, och perioden har präglats av hög aktivitet, ur såväl spararnas som Nordnets perspektiv. I oktober lanserade vi vårt aktielåneprogram, som också vann pris för ”Årets sparinnovation” av Privata Affärer. Under kvartalet förvärvade vi den norska banken Netfonds samt blev utnämnda till ”Årets börsmäklare” i Danmark. Kundtillväxten är fortsatt god och vi har under kvartalet välkomnat drygt 23.000 nya kunder samt passerat milstolpen en miljon aktiva konton. Våra kunder har varit mer aktiva än någonsin, och i oktober gjordes flest affärer någonsin för en enskild månad. Den skakiga och nedåtgående börsen påverkar dock viljan bland spararna att placera nytt kapital på börsen, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet 

 •  Förvärv av Netfonds – bildar Norges ledande digitala bank för sparande och investeringar 
 •  Handelsrekord i oktober och intäktsmässigt starkaste kvartalet någonsin 
 •  En miljon aktiva konton på nordisk basis och 100 000 kunder i Danmark 
 •  Nordnets aktielåneprogram vinner pris för ”Årets Sparinnovation” av Privata Affärer 
 •  Årets börsmäklare i Danmark 

Resultatet i korthet oktober-december 2018 

 •  Rörelseintäkterna ökade med fyra procent och uppgår till 347,5 (333,1) MSEK
 •  Rörelseresultatet minskade med 15 procent till 46,2 (54,1) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt minskade med 24 procent och uppgick till 38,9 (51,1) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 23 400 kunder under kvartalet
 •  Nettosparandet uppgår till 1,4 (4,0) mdr SEK

Resultatet i korthet januari-december 2018 

 •  Rörelseintäkterna ökade med fem procent och uppgår till 1 310,4 (1 244,1) MSEK.
 •  Rörelseresultatet minskade med 39 procent till 151,6 (247,3) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt minskade med 41 procent och uppgick till 126,5 (212,8) MSEK
 •  Kundbasen ökade med 14 procent till 765 200 (669 300) kunder
 •  Nettosparandet uppgår till 23,5 (17,3) mdr SEK


För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @NordnetNordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.