Banken där du har kontroll

Vilka vi är

Nordnet är en bank för investeringar, sparande och lån. Vi ger våra kunder kontroll över sina pengar, och vår vision är att bli förstahandsvalet för sparade och investeringar i Norden.

Nordnet har 400 anställda och vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vår vision

Vi vill bli förstahandsvalet för sparande och investeringar i Norden.

NettosparandeSparkapitalKunderAvslutUtlåningRörelseresultat
14,3 mdr SEK235 mdr SEK566 80022 931 5009,2 mdr SEK367,7 MSEK

*Siffrorna gäller perioden januari – december 2016

Nordnet i sociala medier

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Press och generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)