Banken där du har kontroll

Vilka vi är

Nordnet är en bank för investeringar och sparande. Vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi ger våra kunder kontroll över sina pengar, och vår vision är att bli förstahandsvalet för sparade och investeringar i Norden.

Nordnet har 400 anställda och är börsnoterade på Nasdaq Stockholm.

Uppköpserbjudande för alla utestående aktier i Nordnet

Öhmangruppen och Nordic Capital har den 25 oktober genom NNB Intressenter AB lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet att förvärva samtliga aktier i Nordnet för ett kontant vederlag om 37 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Läs mer om erbjudandet på NNB Intressenters hemsida och i pressmeddelandet från Nordnets styrelse.

NNB Intressenter

Pressmeddelande från Nordnets styrelse

Vår vision

Vi vill bli förstahandsvalet för sparande och investeringar i Norden.

NettosparandeSparkapitalKunderAvslutUtlåningRörelseresultat
10,2 mdr SEK225 mdr SEK545 60016 723 6008,5 mdr SEK260,0 MSEK

*Siffrorna gäller perioden januari – september 2016

Senaste rapporten

Läs Nordnets kvartals- och årsrapporter.

Nordnetaktien

  • Loading stock data...

För mer information om Nordnetaktien klicka här.

Kalender

Månadsstatistik för december 20162 Januari, 2017

Bokslutskommuniké 201631 Januari, 2017

Delårsrapport januari-mars 201725 April, 2017

Våra sociala medierkanaler

Kontakta oss

Investerare
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Press
Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef
Karriär
Heidi Ershult
Heidi Ershult
Rekryteringsspecialist
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)