Banken där du har kontroll

Vilka vi är

Nordnet är en bank för investeringar, sparande och lån. Vi ger våra kunder kontroll över sina pengar, och vår vision är att bli förstahandsvalet för sparade och investeringar i Norden.

Nordnet har 400 anställda och vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vår vision

Vi vill bli förstahandsvalet för sparande och investeringar i Norden.

Nettosparande Sparkapital Kunder Avslut Utlåning Rörelseresultat
3,6 mdr SEK 246 mdr SEK 593 600 6 860 776 9,8 mdr SEK 99,6 MSEK

*Siffrorna gäller perioden januari – mars 2017

Senaste rapporten

Läs Nordnets kvartals- och årsrapporter.

No reports posted yet

Kalender

19jul08:00Januari-juni 2017 delårsrapport08:00

25okt08:00Januari-september 2017 delårsrapport08:00

Nordnet i sociala medier

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Press och generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X