Banken där du har kontroll

Vilka vi är

Nordnet är en bank för investeringar, sparande och lån. Vi ger våra kunder kontroll över sina pengar, och vår vision är att bli förstahandsvalet för sparade och investeringar i Norden.

Nordnet har 450 anställda och vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vår vision

Vi vill bli förstahandsvalet för sparande och investeringar i Norden.

Nettosparande Sparkapital Kunder Avslut Utlåning Rörelseresultat
13,3 mdr SEK 267 mdr SEK 640 200 19 237 100 10,4 mdr SEK 193,3 MSEK

*Siffrorna gäller perioden januari – september 2017

Senaste rapporten

Läs Nordnets kvartals- och årsrapporter.

Kalender

02feb08:00Bokslutskommuniké 201708:00

21mar08:00Årsredovisning 201708:00

Nordnet i sociala medier

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Press
Henrik Edström
Henrik Edström
PR-chef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X