Banken där du har kontroll

Årsstämma

Årsstämma i Nordnet AB (publ) äger rum tisdagen den 25 april 2017 kl. 18.30 på Gustavslundsvägen 141 i Alvik, Bromma. Registrering kan ske från kl. 18.00.

Anmäl dig senast 19 april.

Vår vision

Vi vill bli förstahandsvalet för sparande och investeringar i Norden.

NettosparandeSparkapitalKunderAvslutUtlåningRörelseresultat
14,3 mdr SEK235 mdr SEK566 80022 931 5009,2 mdr SEK367,7 MSEK

*Siffrorna gäller perioden januari – december 2016

Nordnet i sociala medier

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Press och generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)