Banken där du har kontroll

Vilka vi är

Nordnet är en bank för investeringar, sparande och lån. Vi ger våra kunder kontroll över sina pengar, och vår vision är att bli förstahandsvalet för sparade och investeringar i Norden.

Nordnet har 450 anställda och vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vår vision

Vi vill bli förstahandsvalet för sparande och investeringar i Norden.

Nettosparande Sparkapital Kunder Avslut Utlåning Rörelseresultat
9,2 mdr SEK 260 mdr SEK 616 100 12 886 800 10,1 mdr SEK 142,7 MSEK

*Siffrorna gäller perioden januari – juni 2017

Senaste rapporten

Läs Nordnets kvartals- och årsrapporter.

Kalender

25okt08:00Januari-september 2017 delårsrapport08:00

02feb08:00Bokslutskommuniké 201708:00

Nordnet i sociala medier

Kontakta oss

Karriär
Jenny Garneij
Chief Human Capital Officer
Press och generellt
Johan Tidestad
Johan Tidestad
Kommunikationschef
Huvudkontor
Kundservice
Nordnet AB (publ)
X