2018-02-02

Nordnets bokslutskommuniké januari-december 2017

Nordnet publicerar idag bokslutskommuniké för 2017. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

–   Fjärde kvartalet blev en fortsatt intensiv period i resan mot att bygga det nya Nordnet. Vår högre takt i produktutveckling och större synlighet på marknaden har gett positiva effekter på vår kundtillväxt, och vi välkomnade under kvartalet 29 100 nya kunder till Nordnet, vilket är den högsta siffran någonsin. Såväl handelsaktiviteten som fondsparandet har ökat, och under perioden gjorde våra kunder 6,9 miljoner börsaffärer – flest i Nordnets historia. Våra låneprodukter är populära på marknaden, och bolånet står för den största ökningen. Tillväxten är under enbart fjärde kvartalet 35 procent, och under den senaste tolvmånadersperioden har vår bolåneportfölj vuxit med över 150 procent, säger Peter Dahlgren, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet 

 • Nordnet utsågs till Årets Bank av Privata Affärer
 • Partnerskap med privatekonomiappen Tink
 • Första fasen av Nordnets nya webb lanserades till Nordnets kunder i Norden
 • Nordnet expanderar – öppnar kontor i Malmö och satsar på Private Banking
 • Nordnets podcast #rahapodi blev framröstad till den bästa podden i Finland
 • Nordnet utnämndes till en av Sveriges 100 mest framgångsrika arbetsgivare inom employer branding

Resultatet i korthet, september – december 2017 

 • Rörelseintäkterna ökade med 6 procent till 333,1 MSEK (314,0 MSEK)
 • Rörelseresultatet minskade med 50 procent till 54,1 MSEK (107,7 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 42 procent och uppgår till 51,1 MSEK (87,4 MSEK)
 • Kundbasen ökade med 29 100 nya kunder under kvartalet
 • Nettosparandet uppgår till 4,0 (4,1) mdr SEK

Resultatet i korthet, januari – december 2017 

 • Rörelseintäkterna ökade med 4 procent till 1 244,1 (1 196,0) MSEK 
 • Rörelseresultatet minskade med 33 procent till 247,3 (367,7) MSEK  
 • Periodens resultat efter skatt minskade med 28 procent och uppgick till 212,8 (297,0) MSEK
 • Antalet nya kunder ökade med 18 procent till 669 300 (566 800)
 • Nettosparandet uppgår till 17,3 (14,3) mdr SEK

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.