2019-04-25

Nordnets delårsrapport januari-mars 2019

Idag publicerar Nordnet delårsrapport för januari-mars 2019. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

–   Såväl Nordnet som spararna kan summera ett bra första kvartal. För Nordnets del vill jag lyfta fram ett starkt resultat på sista raden med höga intäkter och bra kostnadskontroll, ett högt inflöde av nya kunder och sparande, samt en stabil ökning av vår utlåning. Även spararna har all anledning att vara nöjda med kvartalet – de har haft en fantastisk period med breda börsuppgångar bakom sig. Dessutom har deltagarna i Nordnets aktielåneprogram fått en extra utbetalning på 3,3 miljoner kronor att dela på, vilket gör att man som sparare i en kapitalförsäkring hos Nordnet kan räkna med högre avkastning på sitt sparande än om man haft det någon annanstans, säger Anders Danielsson, tillförordnad vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet 

  •  Ökade intäkter och lägre kostnader ger starkt resultat 
  •  Högsta inflödet av nya kunder i Nordnets historia 
  •  Stark tillväxt i Finland och lansering av aktielåneprogram i Norge 
  •  Primärkapitalet stärks med 500 miljoner kronor genom emission av AT1-obligation 
  •  Frida Bratt ny sparekonom på den svenska marknaden 

Resultatet i korthet januari-mars 2019 

  •  Rörelseintäkterna ökade med 18 procent och uppgår till 402,5 (340,8) MSEK
  •  Rörelseresultatet ökade med 208 procent till 129,0 (41,9) MSEK
  •  Periodens resultat efter skatt ökade med 292 procent och uppgick till 118,9 (30,3) MSEK
  •  Kundbasen ökade med 14 procent till 794 800 (698 500) kunder
  •  Nettosparandet uppgår till 7,0 (11,5) mdr SEK.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet

Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.