2010-12-01

November: Spararna går sidledes

Spararna är fortsatt försiktiga till börsen, och aktiviteten har i november gått sidledes jämfört föregående månad. Totalt gjordes drygt 1,3 miljoner avslut, vilket är en minskning med 3,3 procent jämfört med oktober. Avslutsstatistiken har påverkats av att försäljningen av Nordnets tyska verksamhet under månaden nått sin slutfas.

I november gjordes 1 307 762 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Det motsvarar 59 444 avslut per börsdag. 

      Förändring   Förändring
  Nov. 2010 Nov. 2009 ett år Okt. 2010 en månad
Sverige 715 575 685 694 4,4% 732 668 -2,3%
Norge 259 906 300 005 -13,4% 225 873 15,1%
Danmark 136 102 161 711 -15,8% 134 549 1,2%
Finland 196 097 182 448 7,5% 207 092 -5,3%
Tyskland 82 63 569 -99,9% 52 324 -99,8%
Luxemburg 0 9 590 -100,0% 0
Totalt 1 307 762 1 403 017 -6,8% 1 352 506 -3,3%
Snitt per börsdag 59 444 66 810 -11,0% 64 405 -7,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Nordnet i Tyskland och Luxemburg är under avveckling, varför antalet avslut minskat jämfört med tidigare perioder. 

Enligt preliminär statistik är Nordnet under november månad näst största mäklare mätt i antal aktieavslut på de nordiska börserna. 

– Spararna är fortsatt försiktiga, och deras aktivitet på börsen går just nu sidledes. Med julen i antågande vänds fokus från aktier till julklappar. Samtidigt behåller Nordnet sin ledande position på de nordiska börserna, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet. 

Mäklare  Marknadsandel
1. SEB 8,3%
2. Nordnet 7,1%
3. Credit Suisse 5,8%
4. Morgan Stanley 5,3%
5. Citadel Securities  4,4%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

 

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 345,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files