2009-12-07

Ny vd för Nordnet Pension

Magnus Ohlson börjar som VD för Nordnet Pension den 1 mars 2010. Magnus kommer närmast från försäkringsbolaget Cigna där han arbetar som Nordic Regional Director.

– Jag ser fram mot att börja på Sveriges mest spännande pensionsbolag och bidra till att fortsätta utmana på den nordiska pensionsmarknaden, säger Magnus Ohlson, tillträdande vd Nordnet Pension.

Magnus har tidigare arbetat på bland annat Cigna, Aspis Liv, AIG samt Manpower. Han ersätter Johan Furenmo som lämnade bolaget för en tid sedan.

– Magnus har en gedigen erfarenhet inom såväl försäkringsbranschen samt från en internationell miljö. Erfarenheter som passar in utmärkt i Nordnets arbete med att bygga Nordens ledande bank där pensionsbolaget är en viktig nyckel för framgång, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

Nordnet Pension är ett helägt dotterbolag till Nordnet AB (publ) och erbjuder kompletta pensionslösningar för privatpersoner, arbetsgivare och företagare.

Files