2012-02-21

Ola og Kari tror på rentero, men tåler rentebyks

Nordmenn tåler betydelig rentehopp, men har ikke forventning om særlig renteoppgang i 2012, viser statistikk fra Nordnet.


Tidligere undersøkelser fra nettbanken Nordnet har vist at nordmenn ikke bekymrer seg over sin egen økonomi og vi tror heller ikke at gjeldskrisen i sør Europa vil påvirke oss i særlig grad. Nå har Nordnet undersøkt hvor stor renteøkning nordmenn tåler før det påvirker livstilen. Tilbakemeldingen forklarer i stor grad hvorfor vi tilsynelatende er så ubekymret over det som skjer ellers i verden. En av fire svarer at de har ikke lån, mens en av fem håndterer en renteoppgang på mellom 3,1 til 5 prosent. Tre av ti tåler en renteoppgang på mellom 1,1 og 3 prosent.

– Det er svært gledelig å se at befolkningen har en såpass romslighet i økonomien at vi er rustet til en betydelig renteoppgang. Det vitner om at de fleste nordmenn er fornuftige og ikke lever over evne. Renten vil sannsynligvis på sikt tilbake til et mer normalt nivå og det ser ut som det vil gå bra for de fleste, sier Spareøkonom i Nordnet, Sissel Olsvik Vammervold

Selv om de fleste nordmenn tåler et byks i renten, så har vi ingen tro på at det vil skje det nærmeste året. Seks av ti tror styringsrenten vil ligge mellom 1,6 og 2,2 prosent ved utgangen av 2012.  En av fire tror den vil ligge under 1,5 prosent, mens bare 14 prosent tror på en rente over 2,3 prosent.

– Økonomene er til dels uenige om renten skal ned eller holdes stabil det neste året, men befolkningen forventer ingen store overraskelser fra Sentralbanksjef Øystein Olsen, konkluderer Vammervold.

Ola og Kari ser stort sett bare positivt på rentekuttet på en halv prosent sist desember. Bare 19 prosent svarer at det er bekymringsverdig at renten ble redusert til 1,75 prosent.

– Flesteparten av oss har boliglån og ser udelt positivt på en rentenedgang, men et så betydelig rentekutt som vi hadde i desember, er ikke positivt. Det viser at Norges Bank er noe bekymret for de økonomiske utsiktene. Dessuten vil en lavere rente også gi lav avkastning til 80 prosent av befolkningen som har sparepengene sine på konto. Det er kanskje på tide for flere å vurdere andre spareformer enn banksparing, påpeker Vammervold.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom hos Nordnet
Mobil: 907 82 282 eller mail: sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Netigate og CINT AB. Spørsmålene stilles via et webpanel til et representativt utvalg av Norges befolkning. Spørsmålene ble besvart av totalt 1065 respondenter som speiler Norges befolkning med tanke på kjønn, alder og bosted. Spørsmålene ble besvart i uke 3-4. CINT benytter seg av en konfidensgrad på 95 prosent og dermed blir feilmarginen i svarene ca +/- 3 prosent.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 410,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images