2008-05-02

Olje- og råvarefokus bidrar til høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 473.327 transaksjoner i april og handelsvolumet endte på 45,4 mrd. Internettmeglerne stod for 18,2% av antall transaksjoner, og 8,2% av volumet på Oslo Børs i april. Nordnet var største megler på Oslo Børs i april med en markedsandel på 9,7% målt i antall transaksjoner.

”Høye olje- og råvarepriser har både bidratt til hyggelig utvikling og høy aktivitet blant privatpersoner på Oslo Børs i april. Handelen og aktiviteten øker også som en følge av at flere selskaper har levert resultater for første kvartal. Sammenligner vi med antall transaksjoner i april i fjor ser vi en økning på hele 137%”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.
REC og DNO mest populære aksjer blant privatpersoner i april

REC og DNO var de mest populære enkeltaksjene i april med henholdsvis 49.481 og 41.881 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer i april var REC, DNO, Golden Ocean Group, Yara, Questerre Energy Corporation, Norske Skog, CanArgo, Tandberg Data, Orkla og XACT Derivat Bear.

”Listen over de mest populære aksjene handlet over internett preges som vanlig av energi og råvarebaserte selskaper. REC og DNO steg kraftig i april og topper, mens Questerre Energy Corporation er for første gang inne på listen”, sier daglig leder Anders Skar i Nordnet Norge.

”Xact Derivat Bear, som gir positiv avkastning når Oslo Børs faller, kapret tiende plassen og ble i april handlet nesten 12 ganger så mye som søsterfondet Xact Derivat Bull”, sier Skar videre.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett i april.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 April-08
Nordnet 213 918 151 954 197 474 204 952 264 255 250 933
Netfonds 96 746 71 246 91 125 94 570 136 676 124 465
Skandiabanken 29 010 22 065 29 168 28 795 46 147 40 776
E-Trade* 12 000 26 102 44 111 57 153

* Alle handler fra E-Trade er hentet fra tickerkode DIF på Oslo Børs. E-Trade startet handel i juni 2007.

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 April-08
Nordnet 10,90% 9,18% 9,24% 8,78% 9,81% 9,67%
Netfonds 4,93% 4,30% 4,26% 4,05% 5,07% 4,80%
Skandiabanken 1,48% 1,33% 1,37% 1,23% 1,71% 1,57%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,20%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Aug- Sep- Okt- Nov- Des- Mars- April-
07 07 07 07 07 Jan-08 Feb-08 08 08
Nordnet 9,12% 9,29% 8,63% 9,00% 8,68% 9,46% 10,12% 9,98% 9,67%
Netfonds 4,16% 4,24% 3,84% 4,09% 4,28% 4,95% 5,23% 5,06% 4,80%
Skandiabanken 1,36% 1,16% 1,17% 1,08% 1,54% 1,61% 1,74% 1,86% 1,57%
E-Trade 0,49% 0,97% 1,17% 1,02% 1,20% 1,29% 1,68% 2,17% 2,20%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Aug- Sep- Okt- Nov- Des- Mars- April-
07 07 07 07 07 Jan-08 Feb-08 08 08
Nordnet 4,00% 3,68% 3,38% 4,54% 3,77% 4,57% 4,86% 4,62% 4,14%
Netfonds 2,07% 1,84% 1,61% 2,09% 2,08% 2,71% 3,01% 2,78% 2,26%
Skandiabanken 0,33% 0,25% 0,26% 0,30% 0,38% 0,41% 0,49% 0,55% 0,43%
E-Trade 0,24% 0,52% 0,71% 0,52% 0,55% 0,88% 1,09% 1,34% 1,39%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner april
1 REC 49.481
2 DNO 41.881
3 Golden Ocean Group 31.932
4 Yara 30.039
5 Questerre Energy Corp. 25.659
6 Norske Skog 22.532
7 CanArgo 18.297
8 Tandberg Data 16.580
9 Orkla 14.898
10 XACT Derivat Bear 14.166

Files